×

Ordination og håndtering af medicin

Opdateret 30. oktober 2015

Vejleding om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler redegør for regler i forbindelse med medicinordination, medicingivning og bortskaffelse af medicin samt ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndtering.

Vejledningen uddyber de regler, der gælder for personale, der medvirker til medicinhåndtering og er således rettet både mod sundhedspersoner og mod ikke sundhedsuddannet personale, der medvirker til medicingivning mv.

Vejledningen beskriver forhold af generel karakter og forhold, der er særligt relevante for henholdsvis sygehuse og plejeboliger/hjemmepleje, samt andre institutioner, herunder daginstitutioner.

Lovgivning

Vejledning nr. 9079 af 12. februar 2015 om ordination og håndtering af lægemidler