×

Antipsykotisk medicin

Opdateret 3. januar 2017

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

I 2006 gennemførte Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen en undersøgelse af forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt 18-64 årige patienter med skizofreni, mani eller bipolar affektiv bipolar sindslidelse.

Den nuværende vejledning fra maj 2014 henvender sig til læger i almen praksis, speciallæger i psykiatri samt andre læger og sundhedspersoner, der er involveret i behandlingen af patienter med antipsykotiske lægemidler.

Vejledningen præciserer, at længerevarende behandling med antipsykotiske lægemidler principielt er en speciallæge opgave, hvorfor behandlingen bør varetages af eller foregå i samarbejde med en speciallæge i psykiatri (shared care).

For at opnå kontinuitet i behandlingsforløbet er det væsentligt med en god kommunikation mellem de sundhedspersoner, der er involveret i behandlingen. Derfor skal epikrisen eller brevet fra den praktiserende speciallæge blandt andet indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for den videre behandling samt hvilken efterkontrol, der skal ske.

I vejledningen angives indikationer for behandling med antipsykotiske lægemidler, behandlingsstrategi for akutte tilstande, og principper for vedligeholdelsesbehandling samt behandling i stabiliseringsfasen. Der findes en beskrivelse af væsentligste bivirkninger til behandling med antipsykotiske lægemidler samt overordnede principper for, hvorledes disse kan behandles. Vejledningen angiver ligeledes hvorledes behandlingseffekt og bivirkninger kan monitoreres.

Vejledningen indeholder særlige kapitler om behandling af gravide og ammende, ligesom der et særligt kapitel for behandling af ældre med antipsykotiske lægemidler. Specielt vedrørende behandlingen af ældre pointeres, at behandling med antipsykotiske lægemidler kun bør ske på entydig og relevant grundlag, og at behandling begrænses mest muligt, herunder at der behandles med relevante lægemidler, at der behandles i laveste dosis og i kortest tid.

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Den 10. december 2007 udgav Sundhedsstyrelsen en revideret version af vejledningen om behandling af med børn med antidepressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler fra december 2000.

Den nye vejledning har titlen ”Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser”. Den præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

Psykiske lidelser hos børn og unge, der kan behandles medikamentelt, omfatter blandt andet depression, tilstande med tvangshandlinger og tvangstanker (OCD: obsessive compulsive disorder), angst, hyperkinetiske forstyrrelser, psykotiske tilstande, for eksempel skizofreni, og Tourettes syndrom.

Det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, hvornår et barn eller en ung med psykisk lidelse har behov for medikamentel behandling og at indlede denne. I særlige tilfælde kan indikationen dog også stilles af andre læger med kendskab til den pågældende lidelse hos børn og unge, for eksempel pædiatere. Dette er nærmere uddybet i vejledningens enkelte afsnit. I akutte tilfælde kan speciallæger i almen medicin påbegynde behandlingen efter konference med en børne- eller ungdomspsykiater. Barnet skal altid samtidig henvises til en børne- og ungdomspsykiatrisk specialafdeling.

Lovgivning

Vejledning nr. 9276 af 6. maj 2014 om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

Vejledning nr. 9194 af 11. april 2013 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Læs udredningerne:

Udredning af 1. december 2006 af forbruget blandt 18-64 årige patienter med skizofreni, mani eller bipolar affektiv sindslidelse

Rapport fra 2005 arbejdsgruppe nedsat af Lægemiddelstyrelsen om forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt ældre.

Tilsynstema 2009: Tema - behandling med antipsykotiske lægemidler, 16. marts 2010

Medicinering af psykisk syge patienter på bosteder, maj 2011