×

Afhængighedsskabende medicin

18. marts 2009, Opdateret 8. april 2013

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler beskriver de gældende regler for stærke smertestillende lægemidler.

Der er ved den seneste revision af dette område tilføjet dels et nyt afsnit om sove- og beroligende medicin (benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler), hvori det blandt andet er præciseret, at behandling bør være kortvarig, og dels et nyt afsnit om afhængighedsskabende lægemidler og kørekort.

Generelt kan det fremover ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under påvirkning af sove- og beroligende medicin, især ikke midler med lang halveringstid. Visse typer korttidsvirkende sovemedicin kan dog godt accepteres, hvis de udelukkende bruges mod søvnløshed.

Der er desuden tilføjet et nyt afsnit om, hvorledes udtrapning af et benzodiazepinforbrug bedst gribes an. Endelig er det præciseret, at dosisdispensering af sove- og beroligende medicin ikke skal anvendes, medmindre det sker som led i udtrapning, og at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler sædvanligvis skal ske ved personlig konsultation.

Lovgivning

Vejledning om ordination af lægemidler

Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed