×

Håndtering af medicin

Opdateret 7. januar 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder, når der er et særligt behov for dette, vejledninger til læger og andre sundhedspersoner om brug af medicin. Vejledningerne er Styrelsen for Patientsikkerheds fortolkning af lovgivningen.

Behandling med lægemidler

Styrelsen for Patientsikkerheds (tidl. Sundhedsstyrelsens) vejledninger er en præcisering af autorisationslovens (§ 17)  krav om, at en autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udførelsen af sit virke.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet følgende vejledninger:

Herudover udsender Styrelsen for Patientsikkerhed meddelelser om aktuelle emner. Læs fx debatindlægget "Lad os sammen finde de langsigtede løsninger for at undgå medicinfejl".

 

Generelle regler

Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (nr. 1222 af 7. december 2005)

Bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler (nr. 80 af 5. februar 2003)

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (nr. 9079 af 12. februar 2015)

Sundhedsstyrelsens notat om dosisdispensering (28. marts 2011)

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (nr. 9009 af 27. december 2013)

Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling (nr. 9310 af 26. juni 2013)