×

Kosmetisk behandling

Opdateret 15. november 2017

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret som kosmetisk behandler i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de registrerede behandlere, deres eventuelle medhjælp og deres kosmetiske behandlingssteder. Udvælgelsen af disse tilsyn sker blandt andet  på baggrund af bekymringshenvendelser, ligsynssager, klagesager eller medieomtale. Formålet med tilsynet er at kontrollere, om de grundlæggende krav beskrevet i den gældende lovgivning overholdes, og om de kosmetiske behandlinger udgør en risiko for patientsikkerheden.

De registrerede læger og behandlingsstedet bliver ved tilsynet vurderet ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds kosmetiske målepunkter (pdf).

Efter et tilsynsbesøg udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport om den registrerede læge og behandlingsstedet, hvor resultatet af besøget fremgår, herunder om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Du finder alle tilsynsrapporter på siden Tilsynsrapporter.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder som udgangspunkt en tilsynsrapport efter et tilsynsbesøg. Styrelsen kan også foretage tilsynsbesøg, hvor det efter en konkret vurdering efterfølgende ikke findes relevant at udarbejde en tilsynsrapport, fx hvis det viser sig, at der ikke foretages kosmetiske behandlinger på behandlingsstedet.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det sundhedsfaglige tilsyn.

Relateret indhold

Risici ved at få indsat brystimplantat - oplysning til kvinder, der overvejer at få lavet kunstige bryster (pdf)

Tilføjelse til pjece om risici ved at få indsat brystimplantat, ift. sjælden form for brystimplantat relateret lymfekræft (pdf)

Information om brug af carbonpeeling med laser - krav til kvalifikationer mv. (pdf)

Information om tandblegeprodukter (pdf)

Information om Macrolane anvendt som kropsfiller - krav til kvalifikationer samt behandlingsstedets indretning mv. (pdf)

Udmelding: Macrolane bør ikke længere anvendes som kropsfiller til brystforstørrelse (pdf)

Information om metoder, der er at ligestille med behandling med laser og IPL (pdf)

Kosmetiske behandlinger – operative indgreb, brug af elektrisk udstyr mv. (pdf)

Kosmetiske indgreb der foretages af læger i Danmark, 2004 (pdf)