×

Tilsyn med sundhedspersoner

Opdateret 3. marts 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationsloven § 5. Sundhedspersonerne, der er omfattet af tilsynet er forpligtet til at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynet og til at medvirke ved tilsyn efter vores nærmere anvisninger. Det betyder at hvis vi indkalder en sundhedsperson til et møde, er man forpligtet til at møde op. Det betyder også, at man skal afgive en udtalelse til os eller indsende f.eks. journalmateriale, hvis vi beder om det. Hvis man ikke medvirker ved tilsynet, kan vi fratage autorisationen, indtil man medvirker.

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis vi får en indberetning om, at en sundhedsperson kan udgøre en risiko for patienternes sikkerhed. Vi påbegynder ikke undersøgelser af individuelle sundhedspersoner uden en konkret mistanke.

Vi bruger mange forskellige kilder til at holde os underrettede om mulige problemer med patientsikkerheden. F.eks.:

 • Bekymringshenvendelser fra f.eks. arbejdsgivere, pårørende, kolleger, hospitaler, patienter, misbrugscentre, plejehjem og politi.
 • Overvågning af ordinationer. Alle apoteker er forpligtet til at tjekke om læger, der udskriver afhængighedsskabende medicin, har fuld ordinationsret. Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger også om, der er læger, der udskriver ekstraordinært store mængder medicin. 
 • Ligsyn, foretaget af Styrelsen for Patientsikkerheds overlæger.
 • Omtale i medierne.

Sagsbehandlingen i tilsynssager

Konkret foregår arbejdet med en tilsynssag ved, at vi f.eks.:

 • afholder en samtale
 • indhenter en udtalelse
 • vurderer patientjournaler
 • tager på varslede eller uvarslede tilsyn
 • inddrager arbejdsgiver
 • indhenter vurderinger fra sagkyndige inden for samme speciale
 • indhenter speciallægeerklæringer, hvis der er mistanke om, at personen er syg.