×

Temaer og målepunkter 2017

Opdateret 21. juni 2017

Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Indsatsområder og målepunkter

Der vil i 2017 blive foretaget tilsyn indenfor nedenstående områder. Du kan finde målepunkterne under hvert område.

Sygehuse

Målepunkter for somatiske sygehuse (pdf)

Målepunkterne for psykiatriske sygehuse (pdf)

Almen praksis, herunder regionale klinikker

Målepunkter (pdf), Rammebeskrivelse (pdf)

Hjemmesygepleje/hjemmepleje/plejehjem

Målepunkter (pdf)

Kommunale akutfunktioner

Målepunkter (pdf)

Bosteder

Målepunkter (pdf)

På siden Fagspecifikke spørgsmål og svar for bosteder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå ved læsning af målepunkterne.

Tandklinikker

Målepunkter (pdf)

Der er den 15/03/2017 indført en rettelse ved målepunkt 19 for tandlæger. Her stod tidligere 1,5 m diameter aerosolzone. Dette er rettet til 1,5 m radius aerosolzone.

På siden Fagspecifikke spørgsmål og svar for tandlæger kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå ved læsning af målepunkterne.

Fysioterapeutområdet

Målepunkter (pdf)

Fodterapeutområdet

Målepunkter (pdf)

På siden Fagspecifikke spørgsmål og svar for fodterapeuter kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå ved læsning af målepunkterne.