×

Temaer og målepunkter

Opdateret 9. juli 2019

På denne side kan du læse de konkrete målepunktssæt, der i 2019 bliver gået tilsyn på baggrund af.

Du kan også læse om hvordan målepunkterne udvikles, eller komme med forslag til fremtidige temaer og målepunkter.

Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling med fokus på:

  • Det kirurgiske område
  • Sårbare patienter

Målepunkter 2019

Asylcentre

Målepunkter for asylcentre

Refleksionspunkter for asylcentre

Bandagistområdet

Målepunkter for bandagistområdet

Refleksionspunkter for bandagistområdet

Bosteder

Målepunkter for bosteder

Det kliniske tandteknikerområde

Målepunkter for det kliniske tandteknikerområde

Det parakliniske område

Målepunkter for det parakliniske område

I målepunktssættet for det parakliniske område er målepunkt 10 justeret, så afslutning af ambulante overførsler også indgår i målepunktet.

Refleksionspunkter for det parakliniske område

Det præhospitale område

Målepunkter for det præhospitale område

Refleksionspunkter for det præhospitale område

Forsvarsområdet

Målepunkter for det sundhedsfaglige område hos forsvaret

Fængsler og arresthuse

Målepunkter for fængsler og arresthuse

Føde og jordemoderområdet

Målepunkter for føde- og jordemoderområdet

Refleksionspunkter for føde- og jordemoderområdet

Kiropraktorområdet

Målepunkter for kiropraktorområdet

Refleksionspunkter for kiropraktorområdet

Lægevagter og akuttelefonen 1813

Målepunkter for lægevagter og akuttelefonen 1813

Refleksionspunkter for lægevagter og akuttelefonen 1813

Misbrugscentre

Målepunkter for misbrugscentre

Plejeområdet

Målepunkter for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser

Refleksionspunkter for plejeområdet

Sundhedsplejen

Målepunkter for sundhedsplejen

Refleksionspunkter for sundhedsplejen

Sygehuse -  kirurgi

Målepunkter for sygehuse - kirurgi

I målepunktssættet for kirurgiske sygehuse er målepunkt 1 justeret, så medarbejdere også inddrages. Det justerede målepunktssæt gælder for tilsyn, der er varslet efter den 30. april 2019.

Refleksionspunkter for sygehuse - kirurgi

Vaccinationsområdet

Målepunkter for vaccinationsområdet

Refleksionspunkter for vaccinationområdet

Øre-, næse-, halslæger og tilknyttede anæstesilæger

Målepunkter for øre-, næse-, haslæger og tilknyttede anæstesilæger

Refleksionspunkter for øre-, næse-, halslæger og tilknyttede anæstesilæger

Methotrexat - særlig indsats

Sygehuse og speciallægepraksis

Målepunkter for sygehuse og speciallægepraksis - methotrexat

Refleksionspunkter for sygehuse og speciallægepraksis - methotrexat

Plejesektoren

Målepunkter for plejesektoren - methotrexat

Refleksionspunkter for plejesektoren - methotrexat

Fremtidige målepunkter

I løbet af 2019 forventer vi også at komme med målepunktssæt for e-Health m.fl.