×

Temaer og målepunkter 2018

Opdateret 3. juli 2017

Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2018 er medicinering og overgange i patientforløb.

Patientforløb

De udvalgte patientforløb er:

  • Den psykiatriske patient med somatisk sygdom
  • Den kronisk syge patient med komorbiditet – diabetes

Desuden ses på:

  • Tandlæger og tandplejere
    herunder patientforløb mellem tandlæge- og tandplejeklinikker m.v
  • Genoptræning
    herunder patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med henblik på både fysioterapi og ergoterapi.

Endelig vil der i 2018 blive gennemført tilsyn hos optikere.

Målepunkter

Der nedsættes fire arbejdsgrupper til udvikling af målepunkter målrettet ovenstående fire patientforløb/områder.

Arbejdsgrupperne er i gang med at bliver sammensat, og der vil blive holdt møder i arbejdsgrupperne hen over efteråret.

Der planlægges høring af målepunkterne i oktober og færdiggørelse af målepunkterne i november. Se kommissorium for arbejdet med målepunkterne.