×

Temaer og målepunkter 2018

Opdateret 5. december 2017

Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2018 er medicinering og overgange i patientforløb.

Patientforløb

De udvalgte patientforløb er:

  • Den psykiatriske patient med somatisk sygdom
  • Den kronisk syge patient med komorbiditet – diabetes

Desuden ser vi på:

  • Tandlæger og tandplejere
    herunder patientforløb mellem tandlæge- og tandplejeklinikker m.v
  • Genoptræning
    herunder patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med henblik på både fysioterapi og ergoterapi.

Endelig vil der i 2018 blive gennemført tilsyn hos optikere.

Målepunkter

Praktiserende psykiatere

Målepunkter for praktiserende psykiatere

Psykiatriske sygehuse

Målepunkter for psykiatriske sygehuse - voksne

Målepunkter for psykiatriske sygehuse - børn og unge

Somatiske sygehuse

Målepunkter for somatiske sygehuse

Genoptræningscentre

Målepunkter for genoptræningscentre

Hjemmesygeplejen, hjemmepleje, plejehjem og akutfunktioner

Målepunkter for hjemmesygeplejen, hjemmepleje, plejehjem og akutfunktioner 

Kliniske diætister

Målepunkter for kliniske diætister

Optikere

Målepunkter for optikere

Almen praksis

Målepunkter for almen praksis

Tandlæge- og tandplejerklinikker

Målepunkter for tandlæge- og tandplejerklinikker

Bosteder

Målepunkter for bosteder forventes offentliggjort inden jul.

Misbrugscentre

Målepunkter for misbrugscentre forventes offentliggjort inden jul.

Udvikling af målepunkterne

En lang række eksterne eksperter og interessenter har bidraget med input til målepunkterne. På baggrund af arbejdet i fire arbejdsgrupper har Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt fastsat målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienternes retsstilling. Det skal være trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen, og tilsynet bidrager til dette med både tilsyn og læring. Se kommissorium for arbejdet med målepunkterne.

Se også de 14 høringsudkast til målepunkter på høringsportalen.