×

Temaer og målepunkter 2017

Opdateret 27. marts 2017

Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Indsatsområder og målepunkter

Der vil i 2017 blive foretaget tilsyn indenfor følgende områder. Du kan finde målepunkterne under hvert område.

Sygehuse

Målepunkter for somatiske sygehuse (pdf)

Målepunkterne for psykiatriske sygehuse er endnu ikke udarbejdet. De sidste målepunkter vil blive sendt i ekstern høring i foråret 2017.

Almen praksis, herunder regionale klinikker

Målepunkter (pdf)

Hjemmesygepleje/hjemmepleje/plejehjem

Målepunkter (pdf)

Kommunale akutfunktioner

Målepunkter (pdf)

Bosteder

Målepunkter (pdf)

Tandlæger

Målepunkter (pdf)

Der er den 15/03/2017 indført en rettelse ved målepunkt 19 for tandlæger. Her stod tidligere 1,5 m diameter aerosolzone. Dette er rettet til 1,5 m radius aerosolzone.

Fysioterapeuter

Målepunkterne for fysioterapeuter er endnu ikke udarbejdet. De sidste målepunkter vil blive sendt i ekstern høring i foråret 2017.

Fodterapeuter

Målepunkter (pdf)