×

Registrer plejeenhed

Opdateret 21. december 2018

Som led i ældretilsynet skal alle kommunale og private plejeenheder, der tilbyder personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere efter servicelovens §§ 83-87, registreres i styrelsens behandlingsstedsregister.

Behandlingsstedsregistret indeholder en oversigt over de registrerede behandlingssteder.

Privat plejeenhed med CVR-nummer

Registrer plejeenhed

Login

For at registrere eller foretage ændringer til en registrering, skal du logge ind med medarbejdersignatur for den virksomhed, du vil registrere eller redigere oplysninger for.

Oplysninger i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR)

Virksomhedsoplysninger

Ved registrering skal der angives oplysninger om den virksomhed, som behandlingsstedet hører under.

Hvis din organisation ikke tidligere har været registreret i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) eller i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, skal du først registrere dine virksomhedsoplysninger. Der vil i visningen allerede fremgå oplysninger om virksomheden, som er indhentet fra CVR-registret. Oplysningerne fra CVR-registeret kan dog tilrettes i de enkelte felter.

Har du allerede registreret oplysninger om virksomheden, vil disse fremgå og kan redigeres.

Sundhedsinstitution og behandlere

Når virksomheden er oprettet kan der tilføjes sundhedsinstitutioner. En sundhedsinstitution er en enhed, hvori der kan foregå plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 og/eller sundhedsfaglig behandlingNogle virksomheder har flere sundhedsinstitutioner og skal oprette en sundhedsinstitution for hvert sted, der leveres plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 og/eller udføres sundhedsfaglig behandling, fx en hjemmepleje med flere områdedistrikter.

Ved registrering af sundhedsinstitutionen skal der tilføjes én eller flere behandlere. Behandlerne er de personer, der udfører sundhedsfaglig behandling på sundhedsinstitutionen og deres ydernummer. Har behandleren ikke et ydernummer, angives kun navn.

Ved spørgsmål til SOR-oplysninger kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på SORpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Ved spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Tekniske krav

Det anbefales, at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Brug f.eks. Google Chrome. Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af plejeenheden er færdiggjort, da det afslutter registreringen.

Kommunal plejeenhed, som ikke er registreret som behandlingssted

Registrer plejeenhed

Login

For at registrere en kommunal plejeenhed skal du logge ind med medarbejdersignatur for den kommune, der ejer plejeenheden.

Oplysninger i Behandlingsstedsregistret

Enheder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer.

Enheder, der både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, og samtidig udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer, samt oplyse behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Hvis du har spørgsmål i oplysninger til Behandlingsstedsregistret, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Tekniske krav

Det anbefales at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Brug f.eks. Google Chrome. Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af plejeenheden er færdiggjort, da det afslutter registreringen.

 

Kommunal plejeenhed, som er registreret som behandlingssted

Behandlingssteder, der allerede er registreret i Behandlingsstedsregistret, som også leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, skal tilføje oplysninger til registreringen, om hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 enheden leverer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet alle din kommunes registreringer i et Excel-ark og har i starten af juli 2018 sendt Excel-arket til din kommunes hovedpostkasse. Tilføjelse af hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, din enhed leverer, skal registreres i det tilsendte Excel-ark.

Fristen for opdatering af excel-arket var den 31. december 2018. Hvis din kommune endnu ikke har fremsendt et opdateret excel-arket til registrering@stps.dk, bedes I gøre dette snarest muligt.

Styrelsen anmoder om, at kommunen returnerer ét samlet dokument for kommunens registreringspligtige enheder.

Support

Skærmbillede af registrering

Spørgsmål til plejeenhedens oplysninger

Spørgsmål til plejeenhedens oplysninger skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed registrering@stps.dk eller vores hotline på 72 28 67 00. Det gælder følgende op

 • Registrering af hvilke plejeydelser efter §§83-87 i lov om social service, plejeenheden leverer
 • Behandlingsstedskategori*
 • Virksomhedsansvarlig læge/tandlæge*
 • E-mail til gebyropkrævning*
 • EAN-nummer*

* Hvis plejeenheden også er et behandlingssted, som udfører sundhedsfaglig behandling, skal plejeenheden også registrere oplysninger i henhold til sundhedsloven § 213 c.

Øvrige spørgsmål

Øvrige spørgsmål skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på sorpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41. Det gælder oplysninger om  plejeenhedens: 

Sundhedsinstitutioner

 • Navn
 • Adresser (post-, besøgs- og aktivitetsadresse)
 • Telefonnummer
 • Hjemmesideadresse
 • CVR-nummer
 • P-nummer
 • Enhedstype
 • Hovedspeciale og bispeciale(r)
 • Behandlingsstedets organisatoriske tilhørsforhold

Gebyr

Registrering af plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, vil ikke være omfattet af et gebyr.

Derimod skal plejeenheder, som også er behandlingssteder og dermed registreringspligtige i henhold til sundhedsloven § 213 c, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Gebyret dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen og gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under.

Se de aktuelle gebyrer

 • Sundhedsinstitutioner
 • Sundhedsinstitutioner