×

Registrering af kosmetiske behandlere

Opdateret 19. juli 2017

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Ønsker du som autoriserede sundhedsperson at udføre kosmetisk behandling, skal du dermed registreres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

OBS: Udover at læger og deres eventuelle medhjælp på kosmetiske klinikker skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk behandling, så skal kosmetiske klinikker også registreres som behandlingssteder, jævnfør bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. Læs mere om registrering i behandlingsstedsregistret.

Ansøgningsskemaer

Du kan registrere dig som kosmetisk behandler ved at udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Læs gerne vejledningen inden du går i gang med at udfylde skemaet.

Ændring af behandlingssted

Er du allerede registreret, men ønsker at ændre eller tilføje et behandlingssted, skal du udfylde skemaet Ændring af behandlingssted (word) og sende det til kosmetik@stps.dk.

Medhjælp

Ønsker du at registrere en medhjælp, skal du udfylde skemaet Ændring af medhjælp (word) og sende det til kosmetik@stps.dk. Ønsker du i stedet at afregistrere en medhjælp, skal du blot meddele dette til Styrelsen for Patientsikkerhed på kosmetik@stps.dk.

Gebyr

Ved førstegangsregistrering skal du betale et gebyr på kr. 2200. Herefter skal der betales et gebyr på kr. 440 for hver separat ansøgning om at blive godkendt til yderligere behandlinger, registrering af nye medhjælpere m.v. Gebyret dækker alle omkostninger ved ordningen, herunder at Styrelsen for Patientsikkerhed aflægger tilsynsbesøg på alle registrerede behandlingssteder.

Register over kosmetiske behandlere

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør alle registreringer i autorisationsregisteret. Her kan man både se, hvem der er registreret til at udføre kosmetisk behandling, hvilke typer af kosmetiske behandlinger behandleren er registreret til at udføre, og om behandleren benytter medhjælp. Endvidere kan det ses, hvilke behandlingssteder behandleren er knyttet til.

Konklusionerne fra de tilsynsbesøg, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretager, kan også ses i registret. Desværre er disse oplysninger midlertidigt ikke opdateret. Det betyder, at behandlingsstedet muligvis har haft tilsynsbesøg, selvom det ikke fremgår af registret. Vi arbejder på at opdatere registret. I mellemtiden henviser vi til siden Tilsynsrapporter