×

Regler og refusion af gebyrer

4. juli 2018

Den 1. juli 2018 er der kommet nye regler for registrerings- og gebyrreglerne, jf. lov nr. 730 af 8. juni 2018.

De nye regler er udmøntet i RBT-bekendtgørelsen, der er trådt i kraft den 1. juli 2018, og som har tilbagevirkende kraft i forhold til de nye registrerings- og gebyrregler.

Det betyder, at behandlingssteder, der er omfattet af reglerne, og har registreret sig i 2017 eller 2018 derfor får refunderet betalte gebyrer (eller halvdelen heraf), hvis de ikke er omfattet af eller er undtaget fra registreringspligt.

Refusion af gebyr

Styrelsen kan refundere et betalt gebyr for 2017 til behandlingssteder, der efter ændringerne ikke er omfattet af registreringspligten, eller hvor ændringerne har betydning for størrelsen af gebyret.

Tilbagebetalingen kræver, at registreringen slettes eller ændres.

Fremgangsmåden afhænger af typen af virksomhed. 

Virksomheder, som hverken skal registrere, underrette eller betale gebyr

 • Sundhedspersoners lejlighedsvise og ulønnede behandling af familie og venner
 • ægevagtvirksomhed, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger.

Hvad betyder de ændrede regler for registrering og gebyr?

Hvis du har registreret et behandlingssted, der ikke er omfattet af registreringspligten efter de nye regler, skal du afregistrere behandlingsstedet i behandlingsstedsregistret.

Har dit behandlingssted et CVR-nummer, kan du selv afregistrere det ved at logge ind i selvregistreringsløsningen og afregistrere behandlingsstedet. Dette gøres ved at redigere behandlingsstedsoplysninger og klikke på ”Afregistrer behandlingssted”.

Hvis dit behandlingssted ikke har et CVR-nummer, skal du skrive til styrelsen på registrering@stps.dk og oplyse, at dit behandlingssted skal afregistreres. Du bedes fremsende referencenummer for den oprindelige registrering, så styrelsen kan identificerede den registrering, der skal slettes. Du kan godt fremsende oplysninger om refusion af gebyr i samme mail.

Har behandlingsstedet betalt gebyr for 2017?

Hvis du har registreret et behandlingssted og betalt gebyr for 2017, kan du få refunderet gebyret ved at tage kontakt til styrelsen på registrering@stps.dk.

Ved henvendelse om refusion bedes du sende:

 • Begrundelse for refusion
 • Referencenummer for registrering, alternativt anden identifikation af behandlingssted
 • Bekræfte, at behandlingsstedet har været omfattet af undtagelsen siden 1. juli 2017.
 • Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer bedes du oplyse konto og registreringsoplysninger, så vi kan tilbageføre beløbet.

Virksomheder, som skal underrette, men ikke registrere eller betale gebyr

 • Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende udfører frivillig og ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaller, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer, sportsklubber m.v.
 • Midlertidige behandlingssteder på arrangementer som nævnt ovenfor med under 1.000 deltagere, hvor udelukkende frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling
 • Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, skal hverken registrere virksomheden eller betale gebyr. Det forudsætter dog, at interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.
 • Behandlingssteder med en årlig omsætning på højst 25.450 kr. (i 2019 pris- og lønniveau).

Hvad betyder de ændrede regler for registrering og gebyr?

Hvis behandlingsstedet er omfattet af underretningspligten, skal du underrette styrelsen om virksomheden.

Hvis behandlingsstedet er registreret

I forbindelse med underretning, kan du anmode styrelsen om at afregistrere behandlingsstedet. Dette kan du gøre ved at oplyse referencenummer, for behandlingsstedets oprindelige registrering.

Hvis du oplyser om referencenummer, vil styrelsen sørge for at afregistrere behandlingsstedet og tilbageføre eventuelt betalt gebyr til behandlingsstedet.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at et behandlingssted kun kan få tilbagebetalt gebyret, hvis det i hele kalenderåret har været omfattet af undtagelsen.

Det betyder i forhold til bagatelgrænsen, at et behandlingssted, for at falde under undtagelsen om lav omsætning, skal have haft en på omsætning på højest:

År Bagatelgrænse
2017 25.000 kr.
2018 25.000 kr.
2019 25.450 kr.

Virksomheder, som skal registrere, men ikke betale gebyr

 • Større midlertidige behandlingssteder på arrangementer som nævnt ovenfor med over 1.000 deltagere, hvor udelukkende frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig.
 • Faste behandlingssteder (ikke midlertidige), hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

Hvad betyder de ændrede regler for her mht. registrering og gebyr?

Behandlingsstederne skal fortsat være registreret i behandlingsstedsregistret.

For at registrere, at der ikke skal betales gebyr, skal det i Behandlingsstedsregistret registreres, at der alene udføres behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner.
Dette gøres ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og redigere oplysninger om behandlingsstedet. Foregår der alene behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner, klikkes dette af.

Har behandlingsstedet betalt gebyr for 2017?

Hvis der er betalt gebyr behandlingsstedet for 2017, kan du få refunderet gebyret ved at tage kontakt til styrelsen på registrering@stps.dk.

Det er en forudsætning for tilbagebetaling, at det i Behandlingsstedsregistret er registreret, at behandlingen alene foregår ved ulønnede frivillige sundhedspersoner.

Ved henvendelse om refusion bedes du sende:

 • Begrundelse for refusion
 • Referencenummer for registrering, alternativt anden identifikation af behandlingssted
 • Bekræfte, at behandlingsstedet har været omfattet af undtagelsen siden 1. juli 2017.
 • Har behandlingssted ikke et CVR-nummer bedes du oplyse konto og registreringsoplysninger, så vi kan tilbageføre beløbet.

Virksomheder, som skal registrere, men betale halvt gebyr

 • Behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.451 kr. og 50.900 kr. (i 2019 pris- og lønniveau) skal registrere virksomheden, men de skal kun betale halvt gebyr i forhold til, hvad de ellers skulle have betalt.

Hvad betyder de ændrede regler for her mht. registrering og gebyr?

Behandlingsstedet skal fortsat være registreret i behandlingsstedsregistret.

For at registrere, at der skal betales halvt gebyr, skal det i Behandlingsstedsregistret registreres, at behandlingsstedets omsætning er mellem 25.451-50.900 kr.

Dette gøres ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og redigere oplysninger om behandlingsstedet. Er behandlingsstedets omsætning mellem 25.451 kr. – 50.900 kr., klikkes dette af i behandlingsstedsoplysninger.

Har behandlingsstedet betalt gebyr for 2017?

Hvis der er betalt gebyr behandlingsstedet for 2017, kan du få refunderet gebyret ved at tage kontakt til styrelsen på registrering@stps.dk

Det er en forudsætning for tilbagebetaling, at det i Behandlingsstedsregistret er registreret, at behandlingsstedet har en omsætning mellem 25.001 kr. – 50.000 kr.

Ved henvendelse om refusion bedes du sende:

 • Begrundelse for refusion
 • Referencenummer for registrering, alternativt anden identifikation af behandlingssted
 • Bekræfte, at behandlingsstedet har været omfattet af undtagelsen siden 1. juli 2017.
 • Har behandlingssted ikke et CVR-nummer bedes du oplyse konto og registreringsoplysninger, så vi kan tilbageføre beløbet.

Klinikker med uddannelseslæger og -tandlæger

Som en del af ændringerne skal enkeltmandspraksisser forblive i kategori 3, selvom de har ansat læger eller tandlæger, som ikke har ret til selvstændigt virke, eller som er under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge.

Hvis en læge- eller tandlægepraksis derfor er registreret i kategori 2, men efter ændringerne skal registreres i kategori 3, så skal kategorien for behandlingsstedet ændres i behandlingsstedsregistret. Ændringer foretages ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og ændre behandlingsstedsoplysninger.

Når behandlingsstedet har foretaget ændringen kan styrelsen tilbageføre eventuel difference i gebyret. For at få refusion skal behandlingsstedet kontakte styrelsen på registrering@stps.dk og oplyse følgende:

 • Begrundelse for refusion
 • Referencenummer for registrering, alternativt anden identifikation af behandlingssted
 • Bekræfte, at behandlingsstedet har været omfattet af undtagelsen siden 1. juli 2017.
 • Har behandlingssted ikke et CVR-nummer, bedes du oplyse konto og registreringsoplysninger, så vi kan tilbageføre beløbet.
 • Lægevagtsordninger, præhospitale enheder og vaccinationsklinikker

  Som en del af ændringerne skal lægevagtsordninger, præhospitale enheder og vaccinationsklinikker forblive i kategori 3, selvom der er ansat læger svarende til mere end ét årsværk

  Hvis en lægevagtsordning, præhospital enhed  eller vaccinationsklinik derfor er registreret i kategori 2, men efter ændringerne skal registreres i kategori 3, så skal kategorien for behandlingsstedet ændres i behandlingsstedsregistret. Ændringer foretages ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og ændre behandlingsstedsoplysninger.

  Når behandlingsstedet har foretaget ændringen kan styrelsen tilbageføre eventuel difference i gebyret. For at få refusion skal behandlingsstedet kontakte styrelsen på registrering@stps.dk og oplyse følgende:

  • Begrundelse for refusion
  • Referencenummer for registrering, alternativt anden identifikation af behandlingssted
  • Bekræfte, at behandlingsstedet har været omfattet af undtagelsen siden 1. juli 2017.
  • Har behandlingssted ikke et CVR-nummer, bedes du oplyse konto og registreringsoplysninger, så vi kan tilbageføre beløbet.