×

Registrering

Opdateret 14. januar 2019

Registrering i behandlingsstedsregistret 

Registrering af behandlingssteder og plejeenheder i Behandlingsstedsregistret (BSR).

Som led i Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet skal alle behandlingssteder og plejeenheder registreres hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Registreringen sker i samme register hos Styrelsen for Patientsikkerhed – Behandlingsstedsregisteret. Steder, der er omfattet af begge typer af tilsyn, kan derfor foretage en samlet registrering af deres oplysninger ved brug af samme registreringsformular.

Læs mere om registrering af plejeenheder, der tilbyder personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere efter servicelovens §§ 83-87

Læs mere om registrering af offentlige og private behandlingssteder, der udfører sundhedsfaglig behandling.

Find oplysninger i behandlingsstedsregistret, der indeholder en oversigt over de registrerede behandlingssteder.

Kosmetiske behandlere

Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om registrering som kosmetisk behandler.

Udover at læger og deres eventuelle medhjælp på kosmetiske klinikker skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk behandling, så skal kosmetiske klinikker også registreres som behandlingssteder, jævnfør bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. Læs mere om registrering af behandlingssteder.

Virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Visse private behandlingssteder skal have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Læs mere om registrering af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.