×

Registrering

Opdateret 19. juli 2017

Registrering i behandlingsstedsregistret 

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret senest den 31. december 2017. Læs mere om registrering i behandlingsstedsregistret.

Kosmetiske behandlere

Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om registrering som kosmetisk behandler.

Udover at læger og deres eventuelle medhjælp på kosmetiske klinikker skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk behandling, så skal kosmetiske klinikker også registreres som behandlingssteder, jævnfør bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. Læs mere om registrering i behandlingsstedsregistret.

Virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Visse private behandlingssteder skal have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Læs mere om registrering af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.