×

Registrering

Opdateret 1. januar 2017

Registrering er et væsentligt led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn. Nedenfor kan du se, i hvilken forbindelse en sundhedsperson eller behandlingssted skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Private og offentlige behandlingssteder

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle offentlige og private behandlingssteder hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling registrere sig. Registrering vil være mulig fra 1. juli 2017 - 31. december 2017. Tilmeld dig nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed for opdateringer om registrering.

Kosmetiske behandlere

Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om registrering som kosmetisk behandler.

Virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Visse private behandlingssteder skal have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. læs mere om det på siden Virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.