×

Påbud til behandlingssteder

 • Egholt Opholdssted

  | 29. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 29. maj 2019 givet påbud til Egholt Opholdssted om at sikre tilstrækkelig journalføring, indhentelse af informeret samtykke forud for pleje og

 • Bo- og behandlingstilbuddet Feddet Centrum

  | 29. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 29. maj 2019 givet påbud til Bo- og behandlingstilbuddet Feddet Centrum, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sikre at der foretages systematisk

 • Bo- og behandlingstilbuddet Feddet

  | 29. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 29. maj 2019 givet påbud til Bo- og behandlingstilbuddet Feddet, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sikre at der foretages systematiske sygepl

 • Tandklinikken ved Tino E Petersen

  | 28. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 28. maj 2019 givet påbud til Tandklinikken v/Tino E Petersen, om at sikre tilstrækkelig journalføring. Styrelsen for Patientsikkerhed giver

 • Tandteknikerklinikken Klinisk tandtekniker Finn Hornstrup

  | 28. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 28. maj 2019 givet påbud til tandteknikerklinikken Klinisk tandtekniker Finn Hornstrup, om at sikre journalføring. Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Midlertidige pladser - Vejle Midtby

  | 24. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. maj 2019 givet påbud til Midlertidige pladser - Vejle Midtby, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger

 • Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden

  | 21. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. maj 2019 givet påbud til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, om at sikre tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og implem

 • Karkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus

  | 16. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 16. maj 2019 givet påbud til Karkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus, om at sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger, tilstrækkelig journalf&o

 • Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus

  | 10. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. maj 2019 givet påbud til radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus om at sikre rettidig indhentelse af informeret samtykke. Styrelsen for Patientsikkerh

 • Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

  | 10. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. maj 2019 givet påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse om at sikre korrekt journalføring. Styrelsen for Patientsikkerhed har p&

 • Fonden Den Gamle Skole

  | 10. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. maj 2019 givet påbud til Fonden Den Gamle Skole om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og udarbejdels

 • Sygeplejersker Hjemmepleje Øst

  | 9. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. maj 2019 givet påbud til Sygeplejersker Hjemmepleje Øst, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring

 • Fonden Soranahus, Undløse

  | 9. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. maj 2019 givet påbud til Fonden Soranahus, Undløse, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og u

 • Boenheden Nattergalevej

  | 7. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. maj 2019 givet påbud til Boenheden Nattergalevej om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring, indhentelse a

 • Ældreområdet, Billund Plejecenter

  | 7. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. maj 2019 givet påbud til Ældreområdet, Billund Plejecenter, om at sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning, at s

 • Specialcenter Slagelse Halsebyvænget

  | 7. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. maj 2019 givet påbud til Specialcenter Slagelse Halsebyvænget om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalfø

 • Bofællesskabet Valmuevej

  | 2. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 2. maj 2019 givet påbud til Bofællesskabet Valmuevej om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring, og uda

 • Bofællesskabet Elsagervej

  | 2. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 2. maj 2019 givet påbud til Bofællesskabet Elsagervej, om at sikre tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og implementering af viss

 • Hjemme- og Sygepleje Aalestrup

  | 30. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. april 2019 givet påbud til Hjemme- og Sygepleje Aalestrup om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruksen for med

 • Ældrecenter Fjordglimt, Ringkøbing-Skjern Kommune

  | 30. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. april 2019 givet påbud til Ældrecenter Fjordglimt, Ringkøbing-Skjern Kommune om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og systematisk