×

Påbud til behandlingssteder

 • Johannes Hages Hus

  | 23. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. april 2019 givet påbud til Johannes Hages Hus, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og indhentelse

 • Bo- og Behandlingstilbuddet Feddet Centrum

  | 17. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17. april 2017 givet påbud til Bo- og Behandlingstilbuddet Feddet Centrum, om straks at indstille medicinhåndteringen for alle patienter på ste

 • Bo- og Behandlingstilbuddet Feddet

  | 17. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17. april 2019 givet påbud til Bo- og Behandlingstilbuddet Feddet, om straks at indstille medicinhåndteringen for alle patienter på stedet, sam

 • Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

  | 8. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. april 2019 givet påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstr&aeli

 • Ældre Strandgården

  | 8. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. april 2019 givet påbud til Ældre Strandgården om at sikre tilstrækkelig journalføring. Styrelsen for Patientsikkerhed har p&a

 • BOAS Taastrup

  | 8. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. april 2019 givet påbud til BOAS Taastrup om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og imp

 • Fonden Botilbuddet Open Future

  | 8. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. april 2019 givet påbud til Fonden Botilbuddet Open Future, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og u

 • Sygeplejen Ringe og nattevagten Fåborg-Midtfyn Kommune

  | 8. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. april 2019 givet påbud til Sygeplejen Ringe og nattevagten Fåborg-Midtfyn Kommune, om at sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opf&os

 • Solskrænten

  | 8. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. april 2019 givet påbud til Solskrænten om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og

 • Fonden Sparta, Afdeling Hauge

  | 4. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. april 2019 givet påbud til Fonden Sparta, Afdeling Hauge, om at sikre tilstrækkelig journalføring samt udarbejdelse og implementering af vi

 • Maglesøhus, afdeling Søhuset

  | 4. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. april 2019 givet påbud til Maglesøhus, afdeling Søhuset, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder overholde reglerne om f&

 • TT’s Hjemmepleje ApS

  | 4. april 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. april 2019 givet påbud til TT’s Hjemmepleje ApS, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sikre tilstrækkelig journalføring, s

 • Baby Instituttet ApS

  | 25. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 25. marts 2019 givet påbud til Baby Instituttet om at sikre forsvarlig medicinopbevaring, at sikre tilstrækkelig journalføring, at sikre udarb

 • Bostedet i Nyrup

  | 18. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2019 givet påbud til S/I Bostedet i Nyrup, om at sikre tilstrækkelig journalføring og implementering af instruks herfor. Styrelsen

 • Sampovig Tranekær

  | 14. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. marts 2019 givet påbud til Sampovig Tranekær, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og udarbej

 • Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

  | 13. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. marts 2019 givet påbud til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrække

 • Bostedet Bifrost, Vejle Kommune

  | 13. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. marts 2019 givet påbud til Bostedet Bifrost, Vejle Kommune, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og

 • Lægeklinikken Læge Jan Lauest

  | 12. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 12. marts 2019 givet påbud til lægeklinikken Læge Jan Lauest I/S, om at indstille behandlingen af patienter som er diagnosticeret med KOL, af p

 • Hjemmeplejen Skov Øst og Sygeplejen, Hillerød Kommune

  | 8. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. marts 2019 givet påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød Kommune, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstr

 • Bo- og behandlingstilbuddet Toftehuset

  | 5. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 5. marts 2019 givet påbud til Bo- og behandlingstilbuddet Toftehuset, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sikre tilstrækkelig udredning o