×

Påbud til behandlingssteder

 • Mor-Barnhjemmet Saltumhus

  | 6. oktober 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 6. oktober 2017 givet forbud til Mor-Barnhjemmet Saltumhus om at varetage medicinadministration for patienterne. Styrelsen har desuden givet påbud om, at M

 • Ungdomshjemmet Holmstrupgård, afdeling Lunden

  | 3. oktober 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 3. oktober 2017 givet påbud til Ungdomshjemmet Holmstrupgård, afdeling Lunden, om at sikre tilstrækkelig journalføring, sikre forsvarlig

 • Klinik For Fodterapi ved Anne Kristiansen

  | 27. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 27. september 2017 givet påbud til Klinik for Fodterapi v/Anne Kristiansen om at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre implementering

 • Skrænten, under botilbuddet Sødisbakke

  | 25. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 25. september 2017 givet påbud til Skrænten, under botilbuddet Sødisbakke, om at sikre tilstrækkelig journalføring, forsvarlig me

 • Nordfyns Kommunale Tandpleje, Sletten Skole

  | 22. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. september 2017 givet påbud til Nordfyns Kommunale Tandpleje, Sletten Skole, om at indstille udførelsen af tandlægeforbeholdt virksomhed fo

 • Nordfyns Kommunale Tandpleje, Morud skole

  | 22. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. september 2017 givet påbud til Nordfyns Kommunale Tandpleje, Morud Skole, om at indstille udførelsen af tandlægeforbeholdt virksomhed fore

 • Nordfyns Kommunale Tandpleje, Bogense Skole

  | 22. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. september 2017 givet påbud til Nordfyns Kommunale Tandpleje, Bogense Skole, om at indstille udførelsen af tandlægeforbeholdt virksomhed fo

 • Nordfyns Kommunale Tandpleje, Fællesklinikken Søndersø

  | 22. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. september 2017 givet påbud til Nordfyns Kommunale Tandpleje, Fællesklinikken Søndersø, om at indstille udførelsen af tandl&a

 • Thisted Kommunes Hjemmesygepleje, Team Thorstedvej

  | 14. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. september 2017 givet påbud til Thisted Kommunes Hjemmesygepleje, Team Thorstedvej, om at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre forsvarlig medicinhånd

 • Hvide Sande Tandlægeklinik ved Tandlæge Andrea Koch

  | 4. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. september 2017 givet påbud til Hvide Sande Tandlægeklinik v/Andrea Koch om at sikre tilstrækkelig journalføring, at sikre at der bliver rettet op på mangler v

 • Klinik for Fodterapi ved Conni Olesen

  | 1. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. september 2017 givet påbud til Klinik for Fodterapi v/Conni Olesen om at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre at der bliver rettet op på mangler ved

 • Klinik for Fodterapi ved Klaus Johansen

  | 1. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. september 2017 givet påbud til Klinik for Fodterapi v/Klaus Johansen om at sikre tilstrækkelig journalføring, at sikre at der bliver rettet op på mangler ved

 • Klinik for Fodterapi v/ Anne Mette Holtet

  | 1. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. september 2017 givet påbud til Klinik for Fodterapi v/Anne Mette Holtet om at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre at der bliver rettet op på mangler

 • Kristianslyst

  | 1. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. september 2017 givet påbud til Kristianslyst om at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre forsvarlig medicinhåndtering. Styrelsen for Patientsikkerhe

 • Paderuphus

  | 30. august 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. august 2017 givet påbud til bostedet Paderuphus om at sikre tilstrækkelig journalføring, at sikre forsvarlig medicinhåndtering, at s

 • Fenrishus

  | 29. august 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 29. august 2017 givet påbud til Fenrishus om at sikre udarbejdelse og implementering af instrukser, at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre forsvarlig m

 • Kommunale korttidspladser på Samsø Sundheds- og Akuthus

  | 1. august 2017 |

  Påbud den 1. august 2017 til Samsø Kommune om at sikre tilstrækkelig journalføring, at udarbejde og implementere sundhedsfaglige instrukser og at sikre forsvarlig medicinhåndtering på korttidspladsern

 • Samsø Kommunes Sygeplejeklinik

  | 1. august 2017 |

  Påbud den 1. august 2017 til Samsø Kommunes Sygeplejeklinik om at sikre tilstrækkelig journalføring, udarbejde sundhedsfaglige instrukser og sikre forsvarlig medicinhåndtering. Styrelsen for Patient

 • Samsø Kommunes Hjemmesygepleje

  | 1. august 2017 |

  Påbud til Samsø Kommunes Hjemmesygepleje om at sikre tilstrækkelig og relevant journalføring, at sikre udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige instrukser, og at sikre forsvarlig medicinhåndtering.

 • Aku-Speciallæge, MediCare East & West

  | 31. juli 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 28. juli 2017 givet påbud til Aku-speciallæge MediCare East & West, Odense, om at sikre tilstrækkelig indhentelse af informeret samtykke, a