×

Påbud til behandlingssteder

 • Kommunale korttidspladser på Samsø Sundheds- og Akuthus

  | 1. august 2017 |

  Påbud den 1. august 2017 til Samsø Kommune om at sikre tilstrækkelig journalføring, at udarbejde og implementere sundhedsfaglige instrukser og at sikre forsvarlig medicinhåndtering på korttidspladsern

 • Samsø Kommunes Sygeplejeklinik

  | 1. august 2017 |

  Påbud den 1. august 2017 til Samsø Kommunes Sygeplejeklinik om at sikre tilstrækkelig journalføring, udarbejde sundhedsfaglige instrukser og sikre forsvarlig medicinhåndtering. Styrelsen for Patient

 • Samsø Kommunes Hjemmesygepleje

  | 1. august 2017 |

  Påbud til Samsø Kommunes Hjemmesygepleje om at sikre tilstrækkelig og relevant journalføring, at sikre udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige instrukser, og at sikre forsvarlig medicinhåndtering.

 • Aku-Speciallæge, MediCare East & West

  | 31. juli 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 28. juli 2017 givet påbud til Aku-speciallæge MediCare East & West, Odense, om at sikre tilstrækkelig indhentelse af informeret samtykke, a

 • Slagelse sygehus

  | 29. juni 2017 |

  Påbud til Slagelse Sygehus om at indstille med at modtage og behandle visse grupper af særligt sårbare akutte neurologiske patienter.

 • Ignis et Aqua Aps

  | 18. marts 2016 |

  Påbud om midlertidigt at indstille al virksomhed, der indebærer eller kan indebære lægelig delegation af lægeforbeholdt virksomhed, herunder eksempelvis deltagelse med ambulancevagt til motorløb.