×

Når du ikke får besøg af tilsynet

Opdateret 12. februar 2018

 

Samlet set bliver det kun en lille del af behandlingsstederne, der får et tilsynsbesøg et givent år. Men den læring, de tilsynsførende drager af besøgene, skal gerne komme hele sundhedsvæsenet til gavn. Der er flere ting, du kan gøre for, at også din arbejdsplads bliver mere sikker for patienterne på baggrund af det sundhedsfaglige tilsyn.

Målepunkter

Du og dine kolleger kan med fordel læse de målepunkter, som tilsynet bruger til at vurdere de forskellige behandlingssteder. Målepunkterne er differentierede, så de er relevante for de forskellige behandlingssteders fagområder.

Indsatser

Når I har læst målepunkterne, kan det være givtigt at holde et møde, hvor I taler om jeres arbejde med de områder, som målepunkterne sætter fokus på. I kan spørge jer selv, om I lever op til målepunkternes standarder. Hvis ikke, så er der måske brug for en indsats for patientsikkerheden.

Læring

Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende publicere inspiration til indsatser baseret på resultaterne af det risikobaserede tilsyn. Der kan også komme temadage, seminarer og konferencer baseret på den viden, det risikobaserede tilsyn genererer. Du kan holde dig opdateret om læring og nyheder relateret til det risikobaserede tilsyn ved at abonnere på nyhedskategorien 'Det sundhedsfaglige tilsyn' og 'Læring', som du finder under 'Sundhedsprofessionelle og myndigheder' på siden Abonner på nyheder.