×

Introduktionsmøder

13. juni 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed holder efter ønsker og behov løbende introduktionsmøder med de områder, som er udvalgt til det risikobaserede tilsyn i 2017.

På møderne introduceres det risikobaserede tilsyn og de temaer og områder, der er valgt for tilsyn og læring. Herudover beskrives selvregistrering i behandlingsstedsdatabasen og hvordan tilsyn kommer til at foregå i praksis. Der bliver på møderne lagt vægt på åben dialog mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og deltagerne.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed indleder udvikling af målepunkter på nye områder, drøftes også behovet for informationsmøder, og de nærmere detaljer aftales. Patientforeninger, interesseorganisationer, kommuner og regioner kan derudover rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få iværksat møder, hvis der er identificeret et behov.

Henvendelsen sendes til den relevante e-mailadresse:

 • stps@stps.dk
  For landsdækkende organisationer
 • senord@sst.dk
  For organisationer beliggende i Region Nord- og Midtjylland
 • sesyd@sst.dk
  For organisationer beliggende i Region Syd
 • seost@sst.dk
  For organisationer beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland