×

Informationsmøder

Opdateret 16. maj 2018

Vi holder efter ønske og behov løbende informationsmøder med de områder, som er udvalgt til det risikobaserede tilsyn.

På møderne introduceres det risikobaserede tilsyn og de temaer og områder, der er valgt for tilsyn og læring. Herudover beskrives hvordan tilsynet kommer til at foregå i praksis. Der bliver på møderne lagt vægt på åben dialog mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og deltagerne.

Baggrunden for møderne

Når Styrelsen for Patientsikkerhed indleder udvikling af målepunkter på nye områder, drøftes også behovet for informationsmøder, og de nærmere detaljer aftales. Patientforeninger, interesseorganisationer, kommuner og regioner kan derudover rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få iværksat møder, hvis der er identificeret et behov.

Henvendelsen sendes til den relevante e-mailadresse:

 • stps@stps.dk
  For landsdækkende organisationer
 • senord@sst.dk
  For organisationer beliggende i Region Nord- og Midtjylland
 • sesyd@sst.dk
  For organisationer beliggende i Region Syd
 • seost@sst.dk
  For organisationer beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Møder 2018

Styrelsen har afholdt nedenstående informationsmøder. Vedrørende informationsmøderne for Kliniske Diætister, vil disse blive arrangeret når vi nærmer os perioden for afholdelsen af tilsyn på området. Der vil også kunne komme andre informationsmøder, hvis der viser sig behov herfor.