×

Gebyr

Opdateret 9. februar 2018

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er indplaceret under. Gebyrerne for 2018 er:

  • Kategori 1: 11.161 kr.
  • Kategori 2: 7.444 kr.
  • Kategori 3: 4.090 kr.
  • Kategori 4: 2.303 kr.
  • Kategori 5: 1.973 kr.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender i perioden december 2017 til februar 2018 en faktura, der dækker 2017. Fra 2018 og frem vil styrelsen udsende en faktura i årets første kvartal, der dækker indeværende år. For nye behandlingssteder der oprettes i 2018 og frem, vil styrelsen udsende en faktura kort efter registrering.