×

Blod og blodprodukter

Opdateret 13. juli 2017

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds ansvar at sikre kvalitet og sikkerhed omkring blod og blodkomponenter, herunder forebygge sygdomsoverførsel, for at beskytte både donorer og modtagere. De primære roller for Styrelsen for Patientsikkerhed omfatter:

  • Regelmæssig inspektion og godkendelse af blodcentre for at sikre overholdelse af kravene i den nationale og EU-mæssige lovgivning.
  • Rettidig gennemgang og evaluering af eventuelle alvorlige bivirkninger og utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring, distribution og transfusion af blod og blodkomponenter.
  • Deltagelse i de europæiske udvalg og arbejdsgrupper, der vedrører regulering af blodprodukter og komponenter for at sikre en fælles forståelse.