×

Blod og blodprodukter

Opdateret 9. marts 2017

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds ansvar at sikre kvalitet og sikkerhed omkring blod og blodkomponenter, herunder forebygge sygdomsoverførsel, for at beskytte både donorer og modtagere. De primære roller for Styrelsen for Patientsikkerhed omfatter:

  • Regelmæssig inspektion og godkendelse af blodcentre for at sikre overholdelse af kravene i den nationale og EU-mæssige lovgivning.
  • Rettidig gennemgang og evaluering af eventuelle alvorlige bivirkninger og utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring, distribution og transfusion af blod og blodkomponenter.
  • Deltagelse i de europæiske udvalg og arbejdsgrupper, der vedrører regulering af blodprodukter og komponenter for at sikre en fælles forståelse.

Ændringer i blodbankvirksomheden

Ændringer i blodbankvirksomheder skal indgives til Styrelsen for Patientsikkerhed via skemaet. Nedenfor kan du se hvilke ændringer, der skal indgives.

Væsentlige ændringer

Væsentlige ændringer i den eksisterende tilladelse til at føre blodbankvirksomhed efter blodforsyningsloven § 6 skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Eksempler på dette er:

  • Ny ansvarlig person ønskes godkendt
  • Blodcenter/blodbank ophører
  • En specifik aktivitet i tilladelsen ophører (fx tapning)

Andre ændringer

Vi vil også gerne vil orienteres, når der sker andre ændringer i blodbankvirksomheden, som f.eks. indførsel af aferesetapning, bestråling af blod, nedfrysning/optøning af plasma m.m., dette er dog ikke et krav.

Om blodtransfusion

Blodtransfusion er processen med at overføre fuldblod eller specifikke blodkomponenter (fx erytrocytter, blodplader, plasma) fra en person til en anden. Blodtransfusioner er ofte livreddende i de tilfælde, hvor blodtabet skyldes traumer, eller kan spille en kritisk rolle under operation ved at erstatte blodtab.

Yderligere kan transfusion af blodkomponenter kompensere for akutte symptomer på visse sygdomme eller bivirkninger af nogle behandlinger (f.eks. infusion af blodplader i tilfælde af fx leukæmi). De kan også anvendes til at behandle forskellige arvelige kroniske blodsygdomme, såsom alvorlig anæmi eller thalassæmi. Blødere kræver også hyppige transfusioner af koagulationsfaktorer. Disse, med andre proteiner som albumin eller immunglobulin stammer fra humant plasma og er ofte fremstillet af den farmaceutiske industri. Disse og andre behandlinger er baseret på blod og blodkomponenter, som er frvillige og ubetalte bloddonorer.

Bivirkninger og utilsigtede hændelser

Hvis du har oplevet bivirkninger eller utilsigtede hændelser forbundet med blod eller blodprodukter, kan du indberette disse ved hjælp af nedenstående formularer.

Bivirkninger

Indberetning af alvorlig bivirkning hos modtager af blod/blodkomponenter (e-blanket)

Bekræftelse af alvorlig bivirkning (e-blanket)

Indberetningsskema for bivirkninger hos donor i forbindelse med tapning 

Blodcentrenes indberetning af visse virusmarkører fundet ved screening af blod (indberetning på Statens Serum Instituts hjemmeside)

Vejledning til blodcentre om indberetning af bivirkninger og utilsigtede hændelser m.v. (pdf)

Hændelser

Indberetning af alvorlig uønsket hændelse ved tapning, testning, håndtering, opbevaring eller distribution af blod/blodkomponenter (e-blanket)

Bekræftelse af alvorlig uønsket hændelse (e-blanket)