×

AutorisationsID

Opdateret 25. april 2014

Du kan finde dit autorisationsID ved opslag i autorisationsregisteret. Vælg Opslag i Autorisationsregistret.

Baggrund for autorisationsID

Alle autoriserede sundhedspersoner har i dag et autorisationsID. ID’et er en alment tilgængelig identifikation på linje med navn og stillingsbetegnelse og ID'et består af fem tegn. Det kan være 5 tal, 5 konsonanter og/eller vokalen Y eller en kombination af tal og konsonanter og/eller vokalen Y. Der ligger ingen betydning i selve tegnsekvensen.

AutorisationsID’et blev indført i 2005, hvor alle sundhedspersoner i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister fik tildelt et autorisationsID. ID’et blev indført for at skabe en måde, hvorpå identiteten af en sundhedsperson kunne fastslås uden brug af CPR-nummer.

Anvendelsesområder

  • Kommunikation mellem den enkelte sundhedsperson og de offentlige myndigheder vedrørende autorisationsforhold, uddannelse mv.
  • AutorisationsID kan anvendes af offentlige myndigheder, arbejdsgivere privatpersoner og andre som indgang til oplysning om en sundhedspersons autorisationsstatus.
  • AutorisationsID anvendes i dag som den altovervejende identifikationskilde i forbindelse med receptudstedelse.

Hvis sundhedspersonen har flere professioner

Personer, der har to (eller flere) autorisationer, fx som læge og tandlæge eller som læge og sygeplejerske får et individuelt 'autID' for hver autorisation. Pågældende skal anvende det autID, der i den konkrete situation svarer til den egenskab som arbejdet/funktionen udføres i.