×

Søg selvstændigt virke - Kiropraktor

Opdateret 8. juli 2016

Tilladelse til selvstændigt virke søges på ansøgningsskemaet nedenfor, hvor der også er information om dokumentation og betaling af gebyr.

Tilladelse til selvstændigt virke kan udstedes, når styrelsen har modtaget ansøgning, gebyr og den nødvendige dokumentation (udfyldt attest).

Der er gebyr på DKK 1.206 for tilladelse til selvstændigt virke.

Personer, der har bestået eksamen som cand.manu. før 1. januar 2007, og som har gennemført supplerende praktisk uddannelse på et år hos en kiropraktor med tilladelse til selvstændigt virke, skal søge om tilladelse til selvstændigt virke på ansøgningsskemaet nedenfor og vil derefter modtage både autorisationsbevis og tilladelse til selvstændigt virke.

Kiropraktorer, der har modtaget autorisationsbevis dateret før 1. januar 2007, har allerede ret til selvstændigt virke som kiropraktor.

Oplæringen skal finde sted hos en kiropraktorpraksis og skal være på mindst 12 måneders varighed i fuldtidsansættelse. Ansættelser af mindre end tre måneders varighed kan ikke indgå i den praktiske oplæring. 

Tilladelse til selvstændigt virke udstedes på baggrund af indstilling fra uddannelsesrådet. 

Udfyld ansøgningsskemaet for selvstændigt virke som kiropraktor

Original attest til brug for tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor

Forventet sagsbehandlingstid

Når gebyret er betalt, og al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed, er sagsbehandlingstiden op til 2 måneder.

Tutorer

Kiropraktortutorer skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen før turnuskandidaten kan påbegynde turnus.