×

Nordisk land

Opdateret 4. oktober 2016

Hvis du er nordisk statsborger og har en autorisation i et af de nordiske lande, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema for at opnå dansk autorisation. Gebyret for autorisation er på DKK 313.

Ansøgning

Du skal sende ansøgningsskemaet elektronisk og dernæst udskrive skemaet. Vi anbefaler derfor, at du først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

 • Udfyld ansøgningsskemaet.
 • Send skemaet elektronisk.
 • Print skemaet og underskriv det.
 • Klik på "Godkend" og betal gebyret.
 • Send ansøgningsskemaet med din underskrift og den nødvendige dokumentation med post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Autorisation, Islands Brygge 67, 2300 København S.

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i Styrelsen for Patientsikkerheds reception. Adresse og åbningstider finder du på siden Kontakt. Husk at vedlægge ansøgningsskemaet med navn og adresse sammen med din dokumentation.

Nødvendig dokumentation

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Curriculum Vitae, hvor din uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 4. Eksamensbevis/bevis for afsluttet uddannelse.
 5. Autorisation fra et nordisk land.
 6. Erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Erklæringen skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på dansk, svensk, norsk eller engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Der skal ikke indsendes en erklæring om "good standing" fra Sverige og Norge, da Styrelsen for Patientsikkerhed selv indhenter denne.
 7. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder vikarbureauer med flere, varetager din ansøgning.

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men kopier, skal kopierne være bekræftede af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet. De skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, ansatte i vikarbureauer, jobcentre, borgerservice og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Hvis du sender originale dokumenter, skal der også vedlægges en kopi af hvert enkelt dokument. Kopisættet skal være identisk med de originale dokumenter og skal være i sort/hvid. De må kun bestå af A4-formater og skal være uden clips, charteks, mapper med videre. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter. Original dokumentation og bekræftede dokumenter vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Oversættelse af dokumentation

Gælder kun ansøgninger fra Finland og Island.

Hvis din dokumentation ikke er blevet udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk, skal du vedlægge en oversættelse af den vedlagte dokumentation til et af de nævnte sprog. Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet din ansøgning og konkret vurderet, hvilke dokumenter, der skal oversættes. Du skal dog forvente en længere sagsbehandlingstid, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores e-mails sommetider lander der). Herefter skal du forvente en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder, før Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af yderligere dokumentation.

I visse tilfælde kan Styrelsen anmode tilsvarende uddannelsesinstitutioner i Danmark om udtalelse vedrørende udenlandske uddannelser. I den forbindelse kan du blive bedt om at indsende yderligere dokumentation for uddannelsens indhold.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har færdigbehandlet din ansøgning, og du findes kvalificeret til at modtage dansk autorisation, vil du modtage en e-mail, hvor oplysninger om din autorisation er vedhæftet.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din autorisation som sygeplejerske, vil den fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.