×

Lande uden for EU/EØS (tredjelande)

Opdateret 31. august 2016

Du skal følge denne ordning, hvis:

  • du er statsborger i et land uden for EU/EØS og har en sygeplejerske uddannelse fra et land uden for EU/EØS.
  • du er statsborger i et land uden for EU/EØS og har en sygeplejerske uddannelse fra et EU/EØS-land (andet end Danmark).
  • du er statsborger i et EU/EØS-land og uddannet som sygeplejerske i et land uden for EU/EØS. Du kan søge om autorisation efter de særlige EU/EØS-bestemmelser, hvis du har arbejdet i mindst tre år i et andet EU/EØS-land.

Nyheder og deadlines

Det et vigtigt, at du holder dig orienteret om eventuelle ændringer i autorisationsprocessen og at du er opmærksom på de særlige deadlines.

Autorisationsprocessen

For at opnå varig dansk autorisation som sygeplejerske skal du igennem nedenstående trin:

1. Ansøgning og godkendelse af uddannelse

For at søge om dansk autorisation skal du udfylde et ansøgningsskema, der ligger på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside og sende det elektronisk. Du skal samtidig sende din ansøgning med post, hvor du skal vedlægge dokumentation for din uddannelse. Dokumentationen skal sendes i 2 eksemplarer i form af enten bekræftede kopier eller original dokumentation samt almindelige kopier. For mere information se siden Ansøgning og godkendelse af uddannelse.

Hvis din uddannelse er blevet godkendt (egnet til afprøvning, kan i det væsentligste siddestilles med den danske uddannelse) vil du af Styrelsen for Patientsikkerhed få 3 år til at opfylde betingelserne for varig autorisation i Danmark.

2. Sprogprøve

Du skal først bestå “Prøve i dansk 3” med karaktererne 7, 7, 10. Sprogprøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og november/december, og du kan bestå prøven ved forskellige sprogcentre i Danmark. Du har mulighed for at tage sprogprøven, før du indsender din ansøgning og dokumentation for din uddannelse. Prøven skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre du kan dokumentere, at du ubrudt har opholdt dig i Danmark i perioden efter, at sprogprøven er bestået. For mere information se siden Sprogprøve.

3. Evalueringsansættelse

Når du har bestået sprogprøven med de krævede karakterer skal du gennemføre en evalueringsansættelse. Du skal være begyndt på din ansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået sprogprøven. Du skal ansættes under helt almindelige vilkår. Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. For mere information se siden Evalueringsansættelse.