×

EU/EØS-lande

Opdateret 20. december 2017

+Hvis du har en uddannelse som sygeplejerske fra et EU/EØS-land og er EU/EØS-statsborger, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema for at søge om dansk autorisation. Gebyr for autorisation er på DKK 313.

Hvis du er EU-statsborger, der i et EU-land har gennemgået en uddannelse som sygeplejerske, der opfylder de mindstekrav til uddannelse, som er fastsat i artikel 31 i direktiv 2005/36/EF og som er nærmere angivet i direktivets bilag 5.2.1 "Uddannelsesprogram for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje", eller som opfylder reglerne for erhvervede rettigheder jf. art. 23, får du automatisk varig autorisation som sygeplejerske.

Ifølge artikel 10 i Direktiv 2005/36/EF har ansøgere, der af specifikke og særlige årsager ikke opfylder betingelserne for automatisk anerkendelse eller erhvervede rettigheder, som beskrevet ovenfor, mulighed for at få foretaget en vurdering af, om der foreligger væsentlige forskelle mellem den uddannelse, som ansøger har gennemført og den tilsvarende danske uddannelse.

I tilfælde, hvor der påvises væsentlige forskelle, skal ansøger have mulighed for at udligne disse, hvilket kan gøres ved krav om prøvetid eller egnethedsprøve indenfor de områder, hvor der er påvist forskelle. Egnethedsprøven udvikles individuelt og foregår på dansk.

Ansøgning

Du skal sende ansøgningsskemaet elektronisk og dernæst udskrive skemaet. Vi anbefaler derfor, at du er først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

 • Udfyld ansøgningsskemaet.
 • Send skemaet elektronisk.
 • Print skemaet og underskriv det.
 • Klik på "Godkend" og betal gebyret.
 • Send ansøgningsskemaet med din underskrift og den nødvendige dokumentation med post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Autorisation, Islands Brygge 67, 2300 København S.

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i Styrelsen for Patientsikkerheds reception. Kontakt og åbningstider finder du nederest på siden. Husk at vedlægge ansøgningsskemaet med navn og adresse sammen med din dokumentation.

Nødvendig dokumentation

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante bekræftede sider fra pas).
 2. Evt. navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Evt. oversættelse af navneforandringsattest/vielsesattest.
 4. Curriculum Vitae, hvor uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 5. EU-eksamens- eller andet kvalifikationsbevis, som nævnt i Direktiv 2005/36/EF.
 6. Evt. oversættelse af eksamensbevis.
 7. Erklæring fra sundhedsmyndighederne på, hvilke af kravene i gældende direktiver din uddannelse og eventuel erhvervserfaring opfylder.
 8. Evt. oversættelse af erklæring fra sundhedsmyndighederne.
 9. Erklæring (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing) fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet. Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat ved en officiel translatør. Erklæringen skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed.
 10. Evt. supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vurdering af dine uddannelseskvalifikationer.
 11. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder vikarbureauer med flere, varetager din ansøgning. 

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke er autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. 

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men kopier, skal kopierne være bekræftede af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet. De skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, ansatte i vikarbureauer, jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Hvis du sender originale dokumenter, skal der også vedlægges en kopi af hvert enkelt dokument. Kopisættet skal være identisk med de originale dokumenter og skal være i sort/hvid. De må kun bestå af A4-formater og skal være uden clips, charteks, mapper med videre. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter. Original dokumentation og bekræftede dokumenter vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Oversættelse af dokumentation

Dokumentation skal sendes på originalt sprog. Hvis din dokumentation ikke er blevet udstedt på engelsk, skal du vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af den vedlagte dokumentation.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores e-mails sommetider lander der). Herefter skal du forvente en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder, før Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af yderligere dokumentation.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har færdigbehandlet din ansøgning, og du findes kvalificeret til at modtaget dansk autorisation, vil du modtage en e-mail, hvor oplysninger om din autorisation er vedhæftet. Hvis du ikke har betalt gebyr for autorisation, vil du blive bedt om det, før autorisation som sygeplejerske kan udstedes.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din autorisation som sygeplejerske, vil den fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.