×

Evalueringsansættelse

Opdateret 29. november 2016

Når du har bestået de medicinske fagprøver og kursus i dansk sundhedslovgivning og modtaget Styrelsen for Patientsikkerheds brev herom, er du klar til at gå i gang med din evalueringsansættelse.  

Styrelsen for Patientsikkerhed får direkte besked fra Københavns Universitet og kursusleder fra kursus i dansk sundhedslovgivning, når du har bestået begge fagprøver og kurset, og først herefter modtager du indenfor 1-2 uger et brev fra styrelsen, hvor det videre forløb fremgår. 

En evalueringsansættelse er en ansættelse, hvor det sygehus eller den almene praksis, hvor du er ansat, laver en vurdering af dine kliniske kompetencer og kommunikative evner. Du skal være begyndt på din ansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået den sidste medicinske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning. Du vil få løn og arbejder under helt almindelige vilkår.

Ikke speciallæge

Hvis du ikke er uddannet speciallæge eller hvis du er uddannet speciallæge i et speciale, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan godkende i relation til længden af evalueringsansættelsen, skal du gennemføre en 12 måneders evalueringsansættelse (2 x 6 måneders ansættelse fordelt på 2 forskellige specialer). De 2 ansættelser skal svare til den kliniske basisuddannelse, som dansk uddannede læger skal gennemføre, og inkluderer obligatoriske kurser.

Afdelingen eller den praksisterende læge skal i forløbet vurdere, om dine kliniske kompetencer og dine kommunikative evner er tilfredsstillende. Ansættelsesstedet skal sende en evaluering til Styrelsen for Patientsikkerhed efter 1., 3. og 12. måned.

Din første evalueringsansættelse godkendes ikke, hvis du først finder og begynder på din anden evalueringsansættelse mere end 3 måneder efter afslutning af din første evalueringsansættelse.

Speciallæge

Hvis du er speciallæge i et speciale, der eksisterer i Danmark og som har en minimumsvarighed som defineret i Direktiv 2005/36/EF (pdf), skal du gennemføre en 6 måneders evalueringsansættelse på en afdeling, der uddanner speciallæger indenfor dit speciale. Hvis du er speciallæge i almen medicin, skal du søge ansættelse hos en alment praktiserende læge godkendt til hoveduddannelse.

Den afdeling eller alment praktiserende læge, der ansætter dig, skal i forløbet vurdere, om dine kliniske kompetencer og dine kommunikative evner er tilfredsstillende. Der skal både sendes evalueringer om dine kompetencer på basisniveau, og evalueringer om dine kompetencer på speciallægeniveau. Afdelingen eller den alment praktiserende læge, skal sende evalueringer efter 1., 3. og 6. måned.

Du kan endvidere i evalueringsansættelsen få vurderet, hvilke kompetencer du har i forhold til målbeskrivelserne i introduktions- og hoveduddannelsen i dit speciale. Dine kompetencer dokumenteres ved underskrifter i henholdsvis specialets logbog og godkendelse på eventuelle tilhørende kompetencekort/skemaer. Din logbog med underskrevne kompetencer benyttes, hvis du efter afsluttet evalueringsansættelse vil søge om en meritvurdering af din speciallægeuddannelse ved et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Ledige stillinger

Du skal selv finde og søge en eventuelt ledig stilling. Du kan eventuelt finde og søge ledige stillinger på Sundhedsjobs.dk eller henvende dig til et hospital. Du kan også henvende dig til et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for at få råd og vejledning om, hvor du eventuelt kan finde ledige stillinger.

Du skal sikre dig, at den stilling du søger er eller kan blive godkendt til brug for evalueringsansættelse. Det er et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, der godkender stillingerne.

Evalueringsautorisation

Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. Når du har fået tilbudt en stilling, skal du derfor ved Styrelsen for Patientsikkerhed søge om en evalueringsautorisation, som gives til brug for din enten 6 eller 12 måneders evalueringsansættelse.

Positive evalueringer

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, og Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget positive evalueringer fra den afdeling eller den almene praksis, hvor du har været ansat, m.m., får du efter ansøgning dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Negative evalueringer

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af din evalueringsansættelse modtager en negativ evaluering fra dit ansættelsessted, og det er ansættelsesstedets vurdering, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske og/eller kommunikative kompetencer, skal det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kontaktes med henblik på eventuelt ændring af forløbet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil på baggrund af den negative evaluering tage stilling til det videre forløb.