×

Lande uden for EU/EØS (tredjelande)

Opdateret 13. november 2017

Du skal følge denne ordning, hvis:

  • du er statsborger i et land uden for EU/EØS og har en lægeuddannelse fra et land uden for EU/EØS
  • du er statsborger i et land uden for EU/EØS og har en lægeuddannelse fra et EU/EØS-land (andet end Danmark)
  • du er statsborger i et EU/EØS-land og uddannet som læge i et land uden for EU/EØS. Du kan du søge om autorisation efter de særlige EU/EØS-bestemmelser, hvis du har arbejdet i mindst tre år i et andet EU/EØS-land. 

Nyheder og deadlines

Det et vigtigt, at du holder dig orienteret om eventuelle ændringer i autorisationsprocessen og at du er opmærksom på de særlige deadlines. Du kan læse mere på siden nyheder og deadlines.

Autorisationsprocessen

For at opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge skal du følge nedenstående trin. Varigheden af autorisationsprocessen afhænger af, hvor hurtig du er til at lære dansk og bestå de faglige prøver med mere. Du skal derfor være opmærksom på, at det kan tage dig flere år at opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke.

1. Ansøgning og godkendelse af uddannelse

Før du indsender en ansøgning om dansk autorisation til Styrelsen for Patientsikkerhed, skal du først oprette en EPIC-konto ved Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG®) i USA for at få verificeret dine eksamenspapirer. Når du har uploadet dine uddannelsespapirer til ECFMG skal du herefter udfylde Styrelsen for Patientsikkerheds ansøgningsskema, der ligger på styrelsens hjemmeside og sende det elektronisk. Du skal først sende din ansøgning med al relevant dokumentation med post, når alle tre verifikationsrapporter er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. For mere information se siden Ansøgning og godkendelse af uddannelse.

2. Sprogprøve

For at kunne deltage i de medicinske fagprøver og kursus i dansk sundhedslovgivning skal du først bestå “Prøve i dansk 3” med karaktererne 7, 7, 10. Sprogprøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og november/december, og du kan bestå prøven ved forskellige sprogcentre i Danmark. Du har mulighed for at tage sprogprøven, før du indsender din ansøgning og dokumentation for din uddannelse. Prøven skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre du kan dokumentere, at du ubrudt har opholdt dig i Danmark i perioden efter, at sprogprøven er bestået. For mere information se siden Sprogprøve.

3. De medicinske fagprøver

For at tilmelde dig de medicinske fagprøver skal du først have godkendt dit bevis for sprogprøve af Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagprøverne, som finder sted 2 gange om året, består af en skriftlig fagprøve, som afholdes i marts og september måned og en mundtlig fagprøve, som afholdes i maj og november måned. For mere information se siden De medicinske fagprøver.

4. Kursus i dansk sundhedslovgivning

For at tilmelde dig "Kursus i dansk sundhedslovgivning" skal du først have godkendt dit bevis for sprogprøve af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kurset foregår over 3 dage og indeholder tre moduler med både holdundervisning og gruppeopgaver, som afsluttes med en skriftlig prøve. Kurset finder som regel sted 4-5 gange om året. For mere information se siden Kursus i dansk sundhedslovgivning.

5. Evalueringsansættelse

Når du har bestået fagprøver og kurset skal du gennemføre en evalueringsansættelse. Længden på din evalueringsansættelse afhænger af, om du er speciallæge eller ej. Du skal være begyndt på din ansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået den sidste medicinske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning, og det er op til dig selv at finde en ledig stilling. Du vil få løn og arbejder under helt almindelige vilkår. Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. For mere information se siden Evalueringsansættelse.

6. Tilladelse til selvstændigt virke

Du kan tidligst søge om dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge i den sidste måned af din evalueringsansættelse. Du skal betale et gebyr for tilladelse til selvstændigt virke. For mere information se siden Tilladelse til selvstændigt virke.

7. Speciallæge

Når du har modtaget din autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, har du mulighed for at begynde på en uddannelse til speciallæge. Der må højst gå fem år fra du har fået tilladelse til selvstændigt virke, til du starter på en hoveduddannelse til speciallæge. Hvis du allerede er uddannet speciallæge, kan du søge om en meritvurdering ved et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, når din evalueringsansættelse er færdig og du har fået autorisation og tilladelse til selvstændigt virke. For mere information se siden Speciallæge.