×

Læge: autorisation udenlandsk uddannet

Opdateret 9. november 2017

Hvis du er uddannet læge i et land uden for Danmark og gerne vil arbejde som læge i Danmark, Grønland og på Færøerne, kan du søge om dansk autorisation her på siderne.

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen og dokumentationskravene afhænger både af det land, du er statsborger i, og det land, hvor du er uddannet som læge:

Hold dig orienteret

Indtil du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke, er du selv forpligtet til at holde dig orienteret om eventuelle ændringer i autorisationsprocessen og de deadlines, som du skal overholde.

Forsvarlig kommunikation

Ifølge autorisationsloven er det et krav, at enhver læge skal udøve lægevirksomhed med omhu og samvittighedsfuldhed. Denne bestemmelse dækker også en forsvarlig kommunikation med patienter, pårørende, andet sygehuspersonale m.fl. Det er ansættelsesmyndigheden, der skal vurdere, om lægen kan leve op til autorisationslovens krav herom.

Tidsfrist for start af speciallægeuddannelse

Når du har modtaget dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, kan du uddanne dig til speciallæge. Du kan finde oplysninger om de forskellige speciallægeuddannelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist, indenfor hvilken, du skal være påbegyndt et hoveduddannelsesforløb.

75-årsreglen

Retten til at udøve selvstændigt virke som læge bortfalder ved det fyldte 75. år. Se mere information på siden for 75-årsreglen.