×

Læge

Opdateret 20. november 2015

Hvis du er uddannet læge i et land uden for Danmark og gerne vil arbejde som læge i Danmark, Grønland og på Færøerne, kan du søge om dansk autorisation her på siderne.

Ansøgningsproces

Ansøgningprocessen og dokumentationskravene afhænger både af det land, du er statsborger i, og det land, hvor du er uddannet som læge:

Hold dig orienteret

Indtil du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke, er du selv forpligtet til at holde dig orienteret om eventuelle ændringer i autorisationsproceduren og de deadlines, som du skal overholde.

Forsvarlig kommunikation

Ifølge autorisationsloven er det et krav, at enhver læge skal udøve lægevirksomhed med omhu og samvittighedsfuldhed. Denne bestemmelse dækker også en forsvarlig kommunikation med patienter, pårørende, andet sygehuspersonale m.fl. Det er ansættelsesmyndigheden, der skal vurdere, om lægen kan leve op til autorisationslovens krav herom.

Tidsfrist for start af speciallægeuddannelse

Hvis du ikke allerede er speciallæge, har du mulighed for at starte et hoveduddannelsesforløb, når du har modtaget din autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge. Der må højst gå fire år fra du har fået tilladelse til selvstændigt virke, til du starter på din uddannelse som speciallæge, se Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

75-årsreglen

Retten til at udøve selvstændigt virke som læge bortfalder ved det fyldte 75. år. Se mere information på siden for 75-årsreglen.