×

Fysioterapeut: autorisation udenlandsk uddannet

Opdateret 16. juni 2016

Hvis du er uddannet fysioterapeut i et land uden for Danmark og gerne vil arbejde som fysioterapeut i Danmark, Grønland og på Færøerne, kan du søge om dansk autorisation her på siderne.

Vær opmærksom på, at afgørelsen på ansøgning om autorisation i Danmark ikke nødvendigvis giver ret til opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen og dokumentationskravene afhænger både af det land, du er statsborger i, og det land, hvor du er uddannet som fysioterapeut. Du skal vælge nedenstående link ud fra dit uddannelsesland:

Hold dig orienteret

Indtil du har opnået dansk autorisation, er du selv forpligtet til at holde dig orienteret om eventuelle ændringer i autorisationsproceduren, autorisationsreglerne og de deadlines, som du skal overholde.

Forsvarlig kommunikation

Ifølge autorisationsloven er det et krav, at enhver fysioterapeut skal udøve sit erhverv med omhu og samvittighedsfuldhed. Denne bestemmelse dækker også en forsvarlig kommunikation med patienter, pårørende, andet sygehuspersonale m.fl. Det er arbejdsgiveren, der skal vurdere, om du som fysioterapeut kan leve op til autorisationslovens krav herom.

75-årsreglen

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed som fysioterapeut bortfalder ved det fyldte 75. år. Se mere information på siden for 75-årsreglen.