×

Søg autorisation - udenlandsk uddannet

Opdateret 3. januar 2017

Søg om autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse.

Vigtig oplysning om evalueringsautorisation (tidligere begrænset autorisation) til andre end læger og tandlæger

Vigtig oplysning til ansøgere, der inden maj 2013, har fået besked om at de kan få en begrænset autorisation til en prøveansættelse.

Papirløs autorisation

Fra 1. januar 2010 udstedes autorisation, tilladelse til selvstændigt virke samt speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse ikke længere i papirform.

I stedet bliver der sendt en e-mail, hvor det fremgår, hvilke autorisationer, tilladelser og/eller anerkendelser, man har fået tildelt.

Læs mere om ordningen papirløs autorisation.

Søg autorisation

Hvis du er uddannet i udlandet, kan du finde ansøgningsskema og yderligere information i menuen under din faggruppe.

Kendskab til det danske sprog

For at arbejde i det danske sundhedsvæsen skal du kunne kommunikere på dansk. Det betyder, at du skal kunne forstå, tale, læse og formulere dig skriftligt på et vist niveau.

Gebyr

Der er gebyr på udstedelse af en autorisation/tilladelse til selvstændigt virke og specialanerkendelse.

Generelt

Alle oplysninger af betydning for behandling af ansøgning om autorisation behandles elektronisk af Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder i nødvendigt omfang videregivet til sagkyndige rådgivere. Oplysning om navn, adresse, cpr.nr. statsborgerskab, sagsnummer, uddannelsesland og –institution, samt eksamens- og autorisationsdato registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister til brug for identifikation af sagen, sagsbehandlingen og statistiske opgaver.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Årsrapport 2009. Nordisk arbejdsmarked for sundhedspersonale

Bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2010 om gebyr for autorisation m.v af visse personalegrupper inden for sundhedsvæsnet

Links om Danmark