×

Tandlæge: autorisation dansk uddannet

Opdateret 22. januar 2018

I Danmark er uddannelsen til tandlæge en videregående uddannelse som cand.odont., der varer 5 år. 

Uddannelsen er fastlagt med hjemmel i:

Gennemført kandidatuddannelse giver ret til autorisation som tandlæge.

Efter et års ansættelse som tandlæge i minimum 1440 timer, kan tandlægen modtage tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.

Autorisation

Der skal ikke søges om autorisation og der skal heller ikke betales gebyr for autorisation som tandlæge. Bevis på autorisation vil blive udstedt og sendt til alle, der har bestået eksamen som cand.odont. efter januar 2007, på baggrund af meddelelse fra Universitetet.

Er tandlægeeksamen opnået før januar 2007 udstedes autorisation på baggrund af ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se www.datatilsynet.dk

Selvstændigt virke

Søg selvstændigt virke

Specialtandlæge

Søg specialtandlægeanerkendelse

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Læger, sygeplejersker og tandlæger i klinisk arbejde skal anmelde tilknytninger til virksomheder eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed.

Anmeldelses- og ansøgningspligten omfatter:

  • lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, samt til specialforretninger med medicinsk udstyr
  • sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
  • tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

En tilknytning kan være faglig eller økonomisk.

En faglig tilknytning kan være opgavebaseret (eksempelvis forskning, undervisning eller artikelskrivning), fuldtids- eller deltidsansættelse.

En tilknytning er økonomisk, når du som sundhedsperson ejer eller har værdipapirer i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller specialforretning med medicinsk udstyr.

Du kan læse mere om reglerne op Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde blanketten.