×

Sygeplejerske: autorisation dansk uddannet

Opdateret 19. december 2018

Sygeplejerskeuddannelsen er i Danmark en videregående uddannelse af 3½ års varighed, som giver ret til betegnelsen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing.

Gennemført uddannelse giver ret til at modtage Styrelsen for Patientsikkerheds autorisation.

Uddannelsen er fastlagt af Uddannelses- og forskningsministeriet med hjemmel i:

Ansøgning

Autorisation søges via dette ansøgningsskema. Der er et gebyr på 313 DKK for udstedelsen af autorisation.

Autorisation udstedes efter modtagelse af ansøgning, gebyr samt efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget besked om færdiggjort uddannelse fra uddannelsesstedet.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter databeskyttelsesloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se datatilsynet.dk.

Sådan får du registreret dit sygeplejespeciale

Hvis dit sygeplejespeciale ikke er registreret, skal du kontakte dit uddannelsessted, skole eller uddannelsesråd og bede dem om at indsende information om opnået sygeplejespeciale på en indstillingsliste. Indstillingslisten skal sendes pr. e-mail med sikker post til aaes@stps.dk.

Hvis skolen ikke kan indsende informationen om opnået sygeplejespeciale, skal du indsende dit originale uddannelsesbevis eller en bekræftet kopi heraf til os.

Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post.

Dokumentationen skal sendes til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation, analyse og EU-sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Krav til dokumentationen

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men i stedet kopier, skal kopierne opfylde følgende krav:

  • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet.
  • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument.
  • Myndigheden skal tydeligt kunne identificeres.
  • Kopierne må ikke være bekræftet af privatpersoner, ansatte i vikarbureauer og lignende.

Selvom du sender bekræftede tro kopier, kan vi forlange at se originale dokumenter.

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Læger, sygeplejersker og tandlæger i klinisk arbejde skal anmelde tilknytninger til virksomheder eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed.

Anmeldelses- og ansøgningspligten omfatter:

  • lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, samt til specialforretninger med medicinsk udstyr
  • sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
  • tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

En tilknytning kan være faglig eller økonomisk.

En faglig tilknytning kan være opgavebaseret (eksempelvis forskning, undervisning eller artikelskrivning), fuldtids- eller deltidsansættelse.

En tilknytning er økonomisk, når du som sundhedsperson ejer eller har værdipapirer i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller specialforretning med medicinsk udstyr.

Du kan læse mere om reglerne op Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde blanketten.