×

Søg autorisation - dansk uddannet: Papirløs autorisation

Opdateret 10. juni 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 1. januar 2010 ikke udstedt papirbeviser for autorisation, tilladelse til selvstændigt virke samt speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse.

I stedet sendes en e-mail, hvor det fremgår, hvilke autorisationer, tilladelser og/eller anerkendelser sundhedspersonen har fået tildelt. Oplysningerne er samtidig tilgængelige i Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister.

Styrelsen har af flere årsager valgt at gå bort fra papirbeviserne:

  • Papirbeviset kan ikke benyttes som dokumentation for den aktuelle autorisationsstatus
  • Processen forløber hurtigere
  • Intet papirbevis, der risikerer at blive væk.
  • Naturlig forlængelse af den teknologiske udvikling
  • Kan øge patientsikkerheden

  • I forbindelse med opnåelsen af autorisation optages sundhedspersonen i Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Oplysningerne i det offentlige autorisationsregister opdateres løbende i takt med, at den enkelte sundhedsperson opnår yderligere kompetencer såsom tilladelse til selvstændigt virke og speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse.

    Registeret er tilgængeligt for alle og indeholder oplysninger om navn, autorisationsdato, fødselsdato, faggruppe samt eventuelle datoer for opnåelsen af selvstændigt virke, speciallæge- samt specialtandlægeanerkendelser.

    Overgangen til en papirløs ordning betyder, at sundhedspersoner uddannet efter 1. januar 2010 ikke har mulighed for at fremvise et egentligt autorisationsbevis i forbindelse med deres ansættelse. De ansættende myndigheder skal i stedet kontrollere sundhedspersonernes autorisationsstatus via opslag i autorisationsregisteret.