×

Lande uden for EU/EØS (tredjelande)

29. juni 2018

Du skal følge denne ordning, hvis:

  • du er statsborger i et land uden for EU/EØS og har en osteopatuddannelse fra et land uden for EU/EØS.
  • du er statsborger i et land uden for EU/EØS og har en osteopatuddannelse fra et EU/EØS-land (andet end Danmark).
  • du er statsborger i et EU/EØS-land og uddannet som osteopat i et land uden for EU/EØS. Du kan du søge om autorisation efter de særlige EU/EØS-bestemmelser, hvis du har arbejdet i mindst tre år i et andet EU/EØS-land.

Nyheder og deadlines

Det et vigtigt, at du holder dig orienteret om eventuelle ændringer i autorisationsprocessen, autorisationsregler og at du er opmærksom på de særlige deadlines.

Autorisationsprocessen

For at opnå varig dansk autorisation som osteopat skal du igennem nedenstående trin:

1. Ansøgning og godkendelse af uddannelse

For at søge om dansk autorisation skal du udfylde et ansøgningsskema, der ligger på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside og sende det elektronisk. Du skal samtidig sende din ansøgning med post, hvor du skal vedlægge dokumentation for din uddannelse. Dokumentationen skal sendes i 2 eksemplarer i form af enten bekræftede kopier eller original dokumentation samt almindelige kopier. For mere information se siden Ansøgning og godkendelse af uddannelse.

Hvis din uddannelse er blevet godkendt (egnet til afprøvning) vil du af Styrelsen for Patientsikkerhed få 3 år til at opfylde betingelserne for varig autorisation i Danmark.

Se kompetencer der skal dokumenteres for at din uddannelse bliver godkendt.

2. Sprogprøve

Du skal først bestå “Prøve i dansk 3” med karaktererne 7, 7, 10. Sprogprøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og november/december, og du kan bestå prøven ved forskellige sprogcentre i Danmark. Du har mulighed for at tage sprogprøven, før du indsender din ansøgning og dokumentation for din uddannelse. Prøven skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre du kan dokumentere, at du ubrudt har opholdt dig i Danmark i perioden efter, at sprogprøven er bestået. For mere information se siden Sprogprøve.

3. Evalueringsansættelse

Når du har bestået sprogprøven med de krævede karakterer skal du gennemføre en evalueringsansættelse. Du skal være begyndt på din ansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået sprogprøven. Du vil få løn og arbejde under helt almindelige vilkår. Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. For mere information se siden Evalueringsansættelse.

Overgangsordning for osteopater, der allerede udøver virksomhed som osteopat i Danmark 

I forbindelse med autorisationsordningen er der indført en 5 årig overgangsordning. Overgangsordningen gælder for osteopater, der autorisationsordningens ikrafttræden, den 1. juli 2018, udfører virksomhed som osteopat i Danmark. Du kan læse mere om overgangsordningen for osteopater her.

Det rådgivende forum for osteopater

Styrelsen for Patientsikkerhed nedsætter i forbindelse med autorisationsordningen for osteopater et rådgivende forum. Du kan læse mere om det rådgivende forum for osteopater her