×

EU/EØS-lande, herunder nordiske lande

3. juli 2018

Hvis du har en uddannelse som osteopat fra et EU/EØS-land og er EU/EØS-statsborger, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema for at søge om dansk autorisation. Gebyr for autorisation er på DKK 5.691.

Der findes ikke en offentlig reguleret dansk uddannelse i osteopati, og dansk autorisation som osteopat kan udstedes til den, der har de minimumskompetencer som er beskrevet i bekendtgørelse om autorisation af osteopater. 

Hvis du er statsborger og uddannet i et EU-medlemsland, er du omfattet af kapitel 1 i EU-direktiv 2005/36/EF. Det betyder, at hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at din uddannelse svarer til de krav, der er fastsat i bekendtgørelse om autorisation af osteopater, modtager du varig dansk autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog stille krav om udligningsforanstaltninger i form af prøvetid, hvis det skønnes, at der er væsentlige forskelle mellem den uddannelse, som du har gennemgået, og kravene i Danmark. 

Se Bekendtgørelse om autorisation af osteopater.

Søg autorisation 

Kompetencer der skal dokumenteres for at opnå autorisation

For at opnå autorisation som osteopat skal du:

 • have gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati svarende til professionsbachelorniveau eller 
 • en uddannelse inden for osteopati, der er gennemført som overbygning på en anden sundhedsfaglig uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, eller en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Uddannelsen skal have en varighed på 4200 timer inklusiv minimum 1000 timer superviseret klinisk undervisning og indeholde følgende faglige elementer:

 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Osteopatisk filosofi og principper 
 • Professionel kommunikation, informationsteknologi, sundhedsinformatik 
 • Movement Science/bevægevidenskab 
 • Osteopatisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 
 • Sygdomslære og differential diagnostik 
 • Anatomi inkl. neuroanatomi, embryologi og viscera 
 • Klinisk biomekanik, herunder posturologi 
 • Osteopatiske manipulative teknikker 
 • Sundhedsfremme og forebyggelse 
 • Smertevidenskab 
 • Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 
 • Humanfysiologi og ernæringslære 
 • Farmakologi 
 • Sundhedspsykologi 
 • Almen pædagogik og sundhedspædagogik
 • Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser 
 • Folkesundhed og socialmedicin 

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores e-mails sommetider lander der). Herefter skal du forvente en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder, før Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af yderligere dokumentation.

Efter modtagelse af fyldestgørende dokumentation for uddannelse i korrekt format, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en individuel vurdering af dine kompetencer indenfor osteopati. Ansøgning om autorisation gives efter forskellige regelsæt, afhængig af hvilket statsborgerskab du har og i hvilket land du har taget din uddannelse indenfor osteopati.

Der er et autorisationsgebyr på DKK 5.691 for udstedelsen af autorisation. 

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har færdigbehandlet din ansøgning, og du findes kvalificeret til at modtage dansk autorisation, vil du modtage en e-mail, hvor oplysninger om din autorisation er vedhæftet. Hvis du ikke har betalt gebyr for autorisation, vil du blive bedt om det, før autorisation som osteopat kan udstedes.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din autorisation som osteopat, vil den fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan vi behandler dine oplysninger på vores side om databeskyttelse.

Overgangsordning for osteopater, der allerede udøver virksomhed som osteopat i Danmark 

I forbindelse med autorisationsordningen er der indført en 5 årig overgangsordning. Overgangsordningen gælder for osteopater, der autorisationsordningens ikrafttræden, den 1. juli 2018, udfører virksomhed som osteopat i Danmark. Du kan læse mere om overgangsordningen for osteopater her.

Det rådgivende forum for osteopater

Styrelsen for Patientsikkerhed nedsætter i forbindelse med autorisationsordningen for osteopater et rådgivende forum. Du kan læse mere om det rådgivende forum for osteopater her