×

Erklæring om "non-registration"

Opdateret 14. februar 2018

Hvis du ikke er autoriseret/aldrig har været autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om ”good standing”, skal du i stedet få udstedt en erklæring om ”non-registration” fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder (Styrelse/Ministerium eller lignende).

Erklæringen skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed, hvilket tydeligt skal fremgå af kuverten/omslag eller lignende. Du skal være opmærksom på, at det ikke vil blive accepteret, hvis du selv sender en erklæring om "non-registration" til styrelsen.

En erklæring om ”non-registration” skal indeholde følgende oplysninger:

  • Du har ikke autorisation.
  • Du har aldrig haft autorisation og du har ikke fået frataget en eventuelt tidligere opnået autorisation.
  • Du har aldrig været underlagt disciplinære sanktioner, strafferetlige sanktioner, og der har ikke været andre konkrete forhold, der har haft konsekvenser for dit virke. 
  • Du ville kunne få autorisation på nuværende tidspunkt, hvis du søgte om én?

Den kompetente sundhedsmyndighed har også mulighed for at udfylde denne blanket og sende den til styrelsen. 

Hvis du har opholdt dig i mere end et land, kan du i henhold til en konkret vurdering blive bedt om mere end én erklæring om ”non-registration".

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive en email til Styrelsen for Patientsikkerhed, efua@sst.dk, hvor du bedes vedhæfte dit CV, således vi kan svare dig bedst muligt.