×

Optiker: autorisation dansk uddannet

Opdateret 8. juli 2016

Fra 1. juli 2014 kan man ikke længere ansøge om autorisation som optiker.

Erhvervsuddannelsen til optiker blev ophævet med udgangen af 2012. Efter dette tidspunkt har det ikke længere været muligt at uddanne sig til optiker. I stedet er der oprettet en uddannelse til professionsbachelor i optometri, som giver ret til autorisation som optometrist.

De personer, som i dag har autorisation som optiker, må fortsat arbejde som optiker og kalde sig optiker.

Links

Du kan læse om uddannelsen til optometrist her:

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser