×

Læge: autorisation dansk uddannet

Opdateret 19. juli 2016

Der skal ikke søges om autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed modtager meddelelse fra universiteterne om, hvem der har aflagt lægeløfte og bestået medicinsk embedseksamen, og sender på den baggrund bevis på autorisation som læge ud til den enkelte læge.

Søg selvstændigt virke

Søg speciallægeanerkendelse

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se www.datatilsynet.dk

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Læger, sygeplejersker og tandlæger i klinisk arbejde skal anmelde tilknytninger til virksomheder eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed.

Anmeldelses- og ansøgningspligten omfatter:

  • lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, samt til specialforretninger med medicinsk udstyr
  • sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
  • tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

En tilknytning kan være faglig eller økonomisk.

En faglig tilknytning kan være opgavebaseret (eksempelvis forskning, undervisning eller artikelskrivning), fuldtids- eller deltidsansættelse.

En tilknytning er økonomisk, når du som sundhedsperson ejer eller har værdipapirer i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller specialforretning med medicinsk udstyr.

Du kan læse mere om reglerne op Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde blanketten.