×

Kontaktlinse­optiker: autorisation dansk uddannet

Opdateret 19. juli 2016

Fra 1. januar 2016 er det ikke længere muligt at søge om autorisation som kontaktlinseoptiker.

Erhvervsuddannelsen til optiker blev ophævet med udgangen af 2012. Efter dette tidspunkt har det ikke længere været muligt at uddanne sig til optiker. I en overgangsperiode har det dog været muligt for allerede uddannede optikere at videreuddanne sig til kontaktlinseoptikere. Denne overgangsperiode udløb 1. januar 2016.

I stedet er der oprettet en uddannelse til professionsbachelor i optometri, som giver ret til autorisation som optometrist.

De personer, som i dag har autorisation som kontaktlinseoptiker, må fortsat arbejde som kontaktlinseoptikere og kalde sig kontaktlinseoptiker.

Links

Du kan læse om uddannelsen til optometrist her:

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser