×

Klinisk tandtekniker: autorisation dansk uddannet

Opdateret 31. januar 2018

I Danmark er uddannelsen til klinisk tandtekniker en uddannelse, som varer i alt 5½ år.

Uddannelsen består af en 2½-årig uddannelse som laboratorietandtekniker i aftagelig protetik, en 2-årig videregående uddannelse til klinisk tandtekniker samt 1 års ansættelse som klinisk tandteknikerassistent enten hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke eller en klinisk tandtekniker. Ansættelser af mindre end tre måneders varighed, svarende til 360 arbejdstimer, kan ikke indgå i den praktiske oplæring.

Gennemført uddannelse og ansættelse som klinisk tandteknikerassistent giver ret til autorisation som klinisk tandtekniker.

Uddannelsen er fastlagt med hjemmel i:

Dokumentationskrav

Ansøger skal indsende:

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men i stedet kopier, skal kopierne være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, ansatte i vikarbureauer og lignende kan ikke bekræfte kopier. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter.

Originale dokumenter

Hvis du sender originale dokumenter, skal der også vedlægges en kopi af hvert enkelt dokument. Kopisættet skal være identisk med de originale dokumenter og skal være i sort og hvid. De må kun bestå af A4-formater og skal være uden clips, charteks, mapper med videre. Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post.

Ansøgning

Autorisation søges via dette ansøgningsskema. Der er et gebyr på 313 DKK for udstedelsen af autorisation.

Autorisation udstedes efter modtagelse af ansøgning, gebyr samt nødvendig dokumentation.

Sagsbehandlingstid

Når gebyret er betalt, og al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed, er sagsbehandlingstiden op til 2 måneder. 

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se datatilsynet.dk.