×

Klinisk diætist: autorisation dansk uddannet

Opdateret 21. maj 2019

I Danmark er uddannelsen til klinisk diætist en professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik. Uddannelsen varer 3½ år. Gennemført uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist.

Uddannelsen er fastlagt med hjemmel i:

Studerende, der indtil sommeren 2005 havde gennemført den tidligere gældende uddannelse til klinisk diætist bestående af

  1. gennemgået økonomauddannelse eller bestået husholdningslærereksamen
  2. specialkursus i husholdning ved Aarhus Universitet

kan på baggrund af et års efterfulgt supplerende praktisk uddannelse søge om autorisation. Den praktiske uddannelse er tilrettelagt efter bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktisk uddannelse.

Dokumentationskrav

Ansøgere, der har gennemført en professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed med speciale i diætetik, skal ikke indsende dokumentation, da Styrelsen for Patientsikkerhed modtager besked om færdiggjort uddannelse direkte fra uddannelsesstedet.

Ansøgere, der har gennemført Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Universitet skal indsende

  • Originalt udfyldt skema, der dokumenterer 1 års gennemført supplerende praktisk uddannelse
  • Originalt komplet uddannelsesbevis eller bekræftet kopi

Den supplerende praktiske uddannelse kan finde sted ved ansættelse på en relevant sygehusafdeling, i lægepraksis eller hos en privat praktiserende klinisk diætist, der har praktiseret i mindst 3 år. Uddannelsen skal finde sted under løbende supervision af en autoriseret klinisk diætist eller en læge med særlige kundskaber på det ernæringsfysiologiske område.

Ansøgning

Autorisation søges via dette ansøgningsskema. Der er et gebyr på 313 DKK for udstedelsen af autorisation.

Autorisation udstedes efter modtagelse af ansøgning, gebyr samt den nødvendige dokumentation.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se www.datatilsynet.dk