×

Jordemoder: autorisation dansk uddannet

Opdateret 28. juli 2016

Jordemoderuddannelsen er i Danmark en videregående uddannelse af 3½ års varighed, som giver ret til betegnelsen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den engelske betegnelse er Bachelor Degree in Midwifery (B.Mt.).

Gennemført uddannelse giver ret til at modtage Styrelsen for Patientsikkerheds autorisation.

Uddannelsen er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet med hjemmel i:

Ansøgning

Autorisation søges via dette ansøgningsskema. Der er et gebyr på 313 DKK for udstedelsen af autorisation.

Autorisation udstedes efter modtagelse af ansøgning, gebyr samt efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget besked om færdiggjort uddannelse fra uddannelsesstedet.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se datatilsynet.dk.