×

Søg autorisation - dansk uddannet: Hvad er en bekræftet kopi?

25. februar 2009, Opdateret 4. april 2009

Gælder kun for dansk uddannede sundhedspersoner.

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men i stedet kopier, skal kopierne være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, ansatte i vikarbureauer og lignende kan ikke bekræfte kopier. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter