×

Bandagist: autorisation dansk uddannet

7. juni 2004, Opdateret 20. august 2015

Bandagistuddannelsen i Danmark er en videregående uddannelse af i alt 5 ½ års varighed.

Uddannelsen består af 3 dele: værkstedsteknisk grundskole i Horsens af et halvt års varighed, en uddannelse til Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics i Jönköping på tre år og en turnustjeneste i bandageri af to års varighed.

Uddannelsen er fastlagt i Styrelsen for Patientsikkerhed i Vejledning om uddannelse af bandagister med hjemmel i Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
Når alle tre dele af uddannelsen er gennemført, udsteder Styrelsen for Patientsikkerhed uddannelsesbevis efter indstilling fra Uddannelsesrådet for bandagistuddannelsen.

Ansøgning

Autorisation søges via dette ansøgningsskema. Der er gebyr på 313 DDK for udstedelse af autorisation.

Autorisation udstedes på baggrund af udstedt uddannelsesbevis efter modtagelse af ansøgning og gebyr. 

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se datatilsynet.dk.