×

Ambulancebehandler

29. maj 2019

I Danmark skal du have en autorisation hvis du vil arbejde som ambulancebehandler.  Du skal efterfølgende være registreret, hvis du vil arbejde som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Frem til 30. juni 2024 kan du være omfattet af en overgangsordning, som giver dig en lidt længere frist for at søge autorisation og registrering.

Ansøgning afhænger af, hvornår du er uddannet

Når du vil søge autorisation som ambulancebehandler, afhænger din ansøgning af, hvornår du er uddannet, og om du er i arbejde.

Uddannet før 1. juli 2019

Hvis du er uddannet før 1. juli 2019 og er i arbejde som ambulancebehandler i Danmark pr. 1. juli 2019, kan du søge efter en overgangsordning. Den giver dig mulighed for at søge om autorisation frem til 30. juni 2024. Hvis du fortsat vil arbejde som ambulancebehandler efter denne skæringsdato, skal du have en autorisation.

Søg autorisation, hvis du er uddannet FØR 1. juli 2019

Uddannet efter 1. juli 2019

Hvis du har afsluttet din uddannelse efter 1. juli 2019, får vi automatisk besked om, at du er bestået. Du skal dog stadig søge, hvis du vil have en autorisation.

Søg autorisation, hvis du er uddannet EFTER 1. juli 2019

Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

Hvis du ud over din uddannelse som ambulancebehandler også har gennemført overbygningen og er ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), skal du registrere din videreuddannelse, hvis du vil have ret til at kalde dig paramediciner.

Før du kan blive registreret, skal du først have en autorisation som ambulancebehandler. Hvis du er uddannet før 1. juli 2019, kan du søge om både autorisation og registrering i samme ansøgning.

Efter den 30. juni 2024, må du ikke længere kalde dig ambulancebehandler eller paramediciner, med mindre du har en autorisation og er registreret.

Søg registrrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)