×

Søg autorisation - dansk uddannet

Opdateret 2. oktober 2017

Søg om autorisation på baggrund af en dansk uddannelse.

Papirløs autorisation

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 1. januar 2010 ikke udstedt papirbeviser for autorisation, tilladelse til selvstændigt virke samt speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse.

I stedet sendes en e-mail, hvor det fremgår, hvilke autorisationer, tilladelser og/eller anerkendelser sundhedspersonen har fået tildelt. Oplysningerne er samtidig tilgængelige i Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister.

Læs mere om papirløs autorisation

Søg autorisation

Hvis du er uddannet i Danmark, kan du finde ansøgningsskema og yderligere information om autorisation i menuen under din faggruppe.

Autorisationsregister

Sundhedspersoners autorisationsstatus kan tjekkes i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister, der er offentligt tilgængeligt.

Attestationer til brug i udlandet

Hvis du søger autorisation i udlandet, vil værtslandet oftest anmode om en bekræftelse på, at du har en gyldig autorisation, CCPS, Certificate of Current Professional Status, (Good Standing).

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder sådanne attestationer på engelsk.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov nr. 1141 af 13. september 2018 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2010 om gebyr for autorisation m.v af visse personalegrupper inden for sundhedsvæsnet.