×

Ansøgning om speciallæge anerkendelse

Opdateret 15. juli 2019

For at ansøge om speciallægeanerkendelse efter 2003 bestemmelserne skal du udfylde det elektroniske ansøgningsskema, sende relevant dokumentation til Styrelsen for Patientsikkerhed samt indbetale gebyret på 4.165 kr. Dokumentationen kan sendes på to måder. Enten via logbog.net eller i papirformat med posten.

Du skal benytte logbog.net til at sende den nødvendige dokumentation, hvis du har gennemført et uddannelsesforløb, hvor logbog.net har været benyttet fra start af uddannelsesforløbet. Hvis ikke du har gennemført et uddannelsesforløb, hvor logbog.net har været benyttet skal du sende hele ansøgningen med papirpost.

Hvis du har gennemført et uddannelsesforløb, hvor logbog.net delvist har været benyttet har du mulighed for at sende din dokumentation ind med posten, eller ved at sørge for at al krævet dokumentation, herunder originale attester mv. indsættes som vedhæftede filer i logbog.net og sendes via logbog.net systemet.

Ansøgning

Du kan tidligst søge om speciallægeanerkendelse 6 måneder før, du har afsluttet din uddannelse. 
Før du søger, er det et krav, at samtlige mål i målbeskrivelsen er godkendt. 
Den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb kan tidligst indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du derfor eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Ansøgning med papirdokumentation

Ansøgning via logbog.net

Forventet sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er op til 3 måneder fra modtagelsen af ansøgning samt al nødvendig dokumentation.

Vi arbejder på højtryk for at behandle alle de ansøgninger vi modtager, og på nuværende tidspunkt behandler vi ansøgninger, vi modtog i uge 20 2019. Der er dog væsentlig kortere sagsbehandlingstid for ansøgninger via logbog.net, da sagsbehandlingen her er digital. 

 

 

Datering af speciallægeanerkendelse

Dateringen af din speciallægeanerkendelse vil være den dato, hvor samtlige uddannelseskrav, der også omfatter det tidsmæssige krav, er opfyldt samt de krævede dokumentationer, og gebyr er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Dateringen af speciallægeanerkendelsen vil fremgå af det offentlige autorisationsregister.

Hvis du har ansøgt om speciallægeanerkendelse efter det tidsmæssige krav er opfyldt, vil specialanerkendelsen blive dateret, når den krævede dokumentation samt gebyr for tilladelsen er modtaget.

Bevis for din speciallægeanerkendelse

Du vil ikke modtage speciallægeanerkendelse i papirform, da Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. januar 2010 har indført en papirløs autorisationsordning. Speciallægeanerkendelsen vil fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister, hvor du og din arbejdsgiver samt andre interesserede kan se din autorisationsstatus.

Følgende vil fremgå af registeret: Navn, faggruppe, fødselsdato, speciale, dato for opnåelsen af speciallægeanerkendelse samt AutorisationsID.

Behandling af personoplysninger

Alle oplysninger af betydning for behandling af ansøgning om autorisation/tilladelse(r) til lægefaglig virksomhed, behandles elektronisk af Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder i nødvendigt omfang videregivet til sagkyndige rådgivere. Oplysning om navn, adresse, cpr.nr., statsborgerskab, sagsnummer, uddannelsesland og -institution, samt eksamens- og autorisationsdato registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister til brug for identifikation af sagen, sagsbehandlingen og statistiske opgaver.

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger

Kontakt

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til 7222 7532 eller 7222 7520