×

Søg anerkendelse som speciallæge og specialtandlæge

Opdateret 2. oktober 2017

Papirløs autorisation

Fra 1. januar 2010 udstedes der ikke længere papirbevis, for opnåelsen af autorisation, tilladelse til selvstændigt virke samt specialæge- eller specialtandlægeanerkendelse.

I stedet bliver bekræftelsen fremsendt elektronisk til den pågældende sundhedsperson via email. 

Læs mere om ordningen papirløs autorisation

Speciallæger

Tilladelse til at betegne som speciallæge opnås efter ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er muligt at søge om anerkendelse som speciallæge efter to uddannelsesordninger, 1996-uddannelsesordningen samt 2003-uddannelsesordningen.

Læs mere om uddannelsen til speciallæge.

Specialtandlæger

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge på baggrund af udfyldt ansøgningsskema vedlagt dokumentation. Krav til dokumentation fremgår af ansøgningsskemaet.

Læs mere om uddannelsen til specialtandlæge.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed