×

Registreringsordning for tatovører

20. januar 2014, Opdateret 28. oktober 2015

Den 1. januar 2014 trådte lov om en frivillig, brancheadministreret brancheforening for tatovører i kraft.

Registreringsordningen betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan godkende brancheforeninger til at registrere tatovører, som derved får ret til at anvende titlen registreret tatovør.

Formålet med registreringsordningen

Formålet med registreringsordningen er at oplyse og beskytte forbrugerne mod risici forbindelse med tatovering.

Brancheforeninger

Ordningen er brancheadministreret, hvilket betyder, at det er de foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed hertil, der forestår registreringen af tatovører.

Hvilke brancheforeninger er omfattet?

Brancheforeninger, der repræsenterer tatovører i faglige spørgsmål.

Titelbeskyttelse

Registrering medfører ret til at anvende titlen registreret tatovør. Tatovører, der ikke er registrerede, kan fortsat tatovere inden for lovens rammer.

Godkendelse af foreninger til at registrere tatovører

Foreninger, der ønsker at registrere tatovører, skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tatovører, der er interesserede i ordningen, kan henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gebyrer

Brancheforeningerne skal betale følgende gebyrer til Styrelsen for Patientsikkerhed:

  1. 6.012 kr. for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere tatovører
  2. 11.357 kr. for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative tatovører
  3. Et årligt gebyr på 5.678 kr. for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere tatovører

Lovgivning

Lov nr. 427 af 1. maj 2013 om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører

Bekendtgørelse nr. 27 af 14. januar 2014 om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører

Bekendtgørelse nr. 6 af 6. januar 2014 om Styrelsen for Patientsikkerheds opkrævning af gebyrer i forbindelse med den frivillige, brancheadministreret registreringsordning for tatovører